Neuvotteluiden takaraja 24.11.

Neuvottelut jatkuvat paitsi kunta-alalla, myös OAJ:n muilla sopimusaloilla, jotka koskevat yksityistä opetusalaa, varhaiskasvatusta ja valtion sopimuksia. Kaikkien sopimusneuvotteluiden takarajana on ensi viikon torstai 24.11.

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Neuvottelut tekstitavoitteista käynnistyivät

Palkansaajapuoli antoi tänään kootusti yhteiset tekstitavoitteensa kuntatyönantajalle, ja neuvottelut niistä käynnistyivät välittömästi. OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan opetusalan osalta toistettiin tarve keskitetysti sovittuun järjestelyerään, jonka kautta on päästävä eteenpäin opetusalan tekstikysymyksissä. Yleiskorotuksen ja järjestelyerän suhde on vielä auki.  – Yleiskorotuksen tulee olla raamin pohjalta jo tehtyjen sopimusten tapaan suurempi osa sopimusta kuin järjestelyerät ovat, hän [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Kasvata ilolla – kehu lapsi päivässä

Lapsen oikeuksien päivää vietetään sunnuntaina 20. marraskuuta. Päivän teemana on tänä vuonna lapsen oikeus kasvatukseen. Lasten, nuorten ja perheiden järjestöt ja lapsiasiavaltuutettu haluavat korostaa kotikasvatuksen ja aikuisten kasvatuskumppanuuden merkitystä. Lapsen oikeus kasvatukseen Lapsen oikeuksien päivä puhuu myönteisen kasvatuksen puolesta: kasvata ilolla ja arvovallalla, ei väkivallalla. Päivän teemat on koottu esitteeseen Kasvata ilolla. Se vetää kasvatuksen [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Euroopan komission Galileo-piirustuskilpailu 9–11-vuotiaille lapsille

Euroopan komissio järjestää tänä syksynä koululaisille suunnatun avaruusaiheisen piirustuskilpailun. Voittajan mukaan nimetään yksi vuoden 2012 aikana avaruuteen lähetettävä Galileo-satelliitti. Kilpailu avataan Suomessa 1.syyskuuta ja osallistumisaika päättyy 15. marraskuuta. Lue lisää

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Kodin ja Koulun Päivä 16.9.2011 – tavoitteena lapsen vahva tuki

Kaikille peruskouluille avointa Kodin ja Koulun Päivää vietetään perjantaina 16.9.2011. Ensimmäiseen valtakunnalliseen Kodin ja Koulun Päivään on ilmoittautunut mukaan jo lähes 400 koulua kautta Suomen. Uusi hallitusohjelma korostaa kodin ja koulun yhteistyön tärkeyttä. – Hallitusohjelman mukaisesti koulun tukea vanhempien kasvatustyölle sekä kodin ja koulun yhteistyötä vahvistetaan tällä hallituskaudella. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus henkiseen [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Norjan tragedian käsittely kouluissa

Opetushallitus pitää tärkeänä, että Norjan tapahtumia käsitellään tarvittaessa paikallisesti sovittavalla tavalla, oppilaiden turvallisuuden tunnetta vahvistaen. Koulujen alkaessa Norjan tragediasta on kulunut kolmisen viikkoa. Tapahtuma on herättänyt paljon myötätuntoa ja asiaan liittyvää pohdintaa myös lasten ja nuorten keskuudessa. Kunnissa ja kouluissa linjataan yhdessä, miten asiaa oppilaitten kanssa mahdollisesti käsitellään. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon oppilaiden ikäkausi [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Liikenne koskettaa kaikkia – liikenneturvallisuusviikko 2011

Nuorempi ottaa mallia – kaikessa ”Vähän nolottaa ajaa kypärä päässä, kun yläkoululaisia tulee vastaan. Toisaalta – olis sekin kyllä noloa, jos mulla ei oliskaan kypärää, kun oma kummioppilas tulee vastaan.” -Kuudesluokkalainen tyttö-   Opetushallitus järjestää liikenneturvallisuusviikon 12.–16.9.2011 yhteistyössä liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston kanssa. Teemaviikko kannustaa opettajia ottamaan esille liikenneturvallisuusteemoja läpi kouluvuoden opetustyössä ja koulun arjessa. Mukaan kutsutaan [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin. Tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa jokaista arkipäivää Videossa esitellään muutamia käytännön esimerkkejä siitä, miten kosketustaulua ja [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö odottaa yhä läpimurtoaan

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Suomessa on edelleen vähäistä käytettävissä oleviin mahdollisuuksiin nähden. Uusien ja tehokkaampien laitteiden lisäksi tarvitaan myös uudenlaista pedagogista ajattelua ja teknologiamyönteisempää asennetta. Opetushallitus on tuoreessa tilannekatsauksessaan tarkastellut TVT:n vaikutuksia oppimistuloksiin, oppimiseen, opettamiseen ja opiskelumotivaatioon. Tilannekatsauksessa käsitellään myös laitekantaa, digitaalista oppimateriaalia, tietokonepohjaista arviointia, sosiaalista mediaa ja etäopetusta. Tarkastelu perustuu aiempiin tutkimuksiin ja tilastoihin. Vaikka [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Lukuvuosi 2011-2012 vaihtuu kouluissa ja oppilaitoksissa

Lukuvuosi kouluissa ja oppilaitoksissa päättyy lauantaina 4.6. Kesälomien jälkeen koulutyö alkaa aikaisintaan 9.8. ja viimeistään 16.8. Lukuvuosi 2011-2012 päättyy lauantaina 2. kesäkuuta 2012. Opetushallituksen arvion mukaan perusopetuksen päättötodistuksen saa tänä keväänä 63 500 oppilasta, mikä on noin 1 500 vähemmän kuin vuonna 2009. Ruotsinkielisen perusopetuksen suorittaneita on noin 4 000. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintoja suoritetaan kaikkiaan 67 200. Ruotsinkielisen [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä