ilmoittautuminen

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan  henkilökohtaisesti aikuislukion kansliassa tai täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake täällä verkossa.

Opinto-ohjelman laatimista varten tarvitaan todistukset aikaisemmista opinnoista. Kurssivalinnat tehdään ilmoittautumislomakkeeseen vuosittain kurssitarjottimen perusteella. Perusasteen tai lukion tutkintoa suorittava ilmoittautuu varsinaiseksi opiskelijaksi. Yksittäistä oppiainetta tai kurssia suorittava ilmoittautuu aineopiskelijaksi.

Opiskelu aikuislukiossa on opiskelijalle maksutonta. Muiden toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittaa oman koulun yhteyshenkilö.
Henkilötietoihin ja kurssivalintoihin tulleet muutokset tai opintojen keskeyttäminen tulee ilmoittaa viipymättä kansliaan.

Apulaisrehtori Jani Repo auttaa sinua kurssiohjelman laatimisessa, kun tulet ilmoittautumaan paikan päälle.