Tammikuu 2015: Pasi Kosonen

Hei!

Olen Pasi Kosonen, 33-vuotias Savonlinnan aikuislukion viimeisen vuoden opiskelija. Peruskoulun jälkeen aloittamani lukio-opinnot jäivät aikoinaan kesken siirryttyäni ammattikoulun sähkövoimatekniikan opintojen pariin. Ammattikoulua seuraavien muutamien työvuosien aikana alkoi mielessäni kuitenkin pikkuhiljaa herätä ajatus lisäkouluttautumisesta, sillä huomasin jo silloin että itsensä kehittämistä sekä kouluttautumista vapaaehtoisesti pidettiin työelämässä suuressa arvossa.

En halunnut kuitenkaan ryhtyä kokopäiväiseksi opiskelijaksi, joten katsoin parhaaksi vaihtoehdoksi suorittaa lisäopintoja työn ohessa. Niinpä syksyllä 2008 aloitin työn ohessa suoritettavat sähköinsinöörin opinnot Mikkelin ammattikorkeakoulussa. Ensimmäisen insinööritutkinnon suorittamisen jälkeen tahto opiskella kasvoi entisestään, joten jatkoin opiskelua Mikkelissä vielä kahden vuoden ajan ja suoritin sähköinsinöörin tutkinnon rinnalle talotekniikan LVI-insinöörin tutkinnon. Jo LVI-insinöörin tutkinnon suorittamisen loppuvaiheilla aloin miettiä jatkoa opinnoille, ja siinä vaiheessa heräsikin ajatus aikanaan kesken jääneen lukion loppuun suorittamisesta ennen mahdollisia tulevia tekniikan alan jatko-opintoja.

Aloitin lukio-opinnot Savonlinnan aikuislukiossa viime talvena jolloin suoritin puuttuvia pakollisia kursseja lähinnä verkko-opintoina. Viime keväänä tein suunnitelman ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta ja loppujen kurssien suorittamisesta. Aloitin ylioppilaskirjoitukset viime syksynä ja tällä hetkellä valmistaudun kevään koitokseen suorittamalla kirjoituksiin valmistavia kursseja lähiopintoina. Opinnot ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti ja näillä näkymin valmistun ylioppilaaksi tulevana keväänä.

Opiskelun Savonlinnan aikuislukiossa olen kokenut todella vaivattomaksi ja joustavaksi. Opintojen suunnittelu ja kommunikointi opetuksen kanssa on ollut hyvin helppoa ja nopeaa. Osittain matkustusta vaativasta työstä, alle kouluikäisestä lapsesta sekä puolison työn ohessa opiskelusta johtuen kaikille lähiopetustunneille on mahdotonta päästä, mutta silti opettajien avulla olen pysynyt hyvin mukana kurssien asioista.

Olen opiskellut taukoamatta työn ohessa siis jo syksystä 2008, joten opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen alkaa olla tuttua puuhaa. Olen huomannut että ajankäytön tehokkaalla suunnittelulla viikot sujuvat mukavasti ja kaikelle jää tarvittava määrä aikaa. Lisäksi ainakin itse koen että nykyinen työelämä tukee työntekijöiden omaehtoista itsensä kehittämistä joustavuudellaan ja toisaalta usein aikuisopinnot ovat joustavasti suoritettavaksi suunniteltuja kokonaisuuksia.

Aikuisopinnot sopivat mielestäni hyvin melkein kenelle tahansa, kunhan vain itsellä on halua järjestellä ajankäyttöä sekä tietysti motivaatiota opiskella uusia asioita. Opiskelutekniikoihin on myös hyvä kiinnittää huomiota, sillä uskon että jokaiselle löytyy oma opiskelutyyli, joka mahdollistaa että opiskeluun käytettävissä oleva aika tulee mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Minulle opiskelusta on viimeisten vuosien aikana kuin huomaamatta tullut harrastus, ja hakupaperit seuraaviin jatko-opintoihin alkavatkin olla jo valmiina postitettavaksi.