Kesäkuu 2013: Seppo Ventelä

Olen 67-vuotias eläkeläinen. Lähes koko työurani tein ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittämis- ja johtotehtävissä. Koulutukseltani olen autoinsinööri täydennettynä ammatillisen opettajan ja erityisopettajan tutkinnoilla.

Keskikoulun päättyessä lukio-opinnot eivät minua kiinnostaneet. Onnekkaasti minut hyväksyttiin teknilliseen opistoon, jonka pääsin aloittamaan pakollisen ennakkoharjoittelun ja armeijan suoritettuani. Nelivuotisten opintojen jälkeen minulle tarjoutui mahdollisuus päästä Saksaan huonoa kielitaitoani parantamaan. Kaksi vuotta tutustuin saksalaisen kansanauton valmistukseen ja huollettavuuteen maailman suurimmassa autotehtaassa harjoittelijana ja kokeiluinsinöörinä.

Kotimaahan palattuani löysin työpaikan kurssikeskuksen opettajana, josta pian hakeuduin johtotehtäviin. 36 vuotta aikuiskoulutuskeskuksen rehtorina toimittuani jäin työeläkkeelle nelisen vuotta sitten. Nyt oli aikaa ja energiaa uusillekin harrastuksille.

Hyötyliikunnan ja kuntoilun lisäksi syntyi tarve ja mahdollisuus myös aivoja kuormittavalle harrastukselle. Hakeuduinkin aikuislukioon opiskelemaan saksaa aineopiskelijana tavoitteena vuosien aikana ruostuneen kielitaidon virkistäminen ja ennen kaikkea kieliopin parempi hallinta.

Pian huomasin istuvani myös englannin tunneilla. Aikanaan keskikoulussani ei englannin kieltä opetettu ollenkaan. Nykyään se on kuitenkin valtakieli kansainvälisessä kanssakäymisessä. Uuden kielen opiskelu ikäihmisellekin on vielä mahdollista, mutta sanaston oppiminen vaatii enemmän työtä kuin nuorilla.

Opiskelu aikuislukiossa on rentoa ja innostavaa, vaikka opetus on tiivistä ja tavoitteellista. Onnistumisen kokemukset ovat motivoineet ja antaneet voimia uusien asioiden oppimiseen. Nälkä kasvaa syödessä, kuten vanha sanonta kuuluu. Hyvään alkuun päästyäni minäkin otin tavoitteekseni ylioppilastutkinnon suorittamisen rakkaan vaimoni Ullan esimerkin innostamana, joka elinikäisen opiskelun sisäistäneenä oli asettanut tavoitteekseen valkolakin.

Minulle opiskelu aikuislukiossa sopi hyvin. Aikaisemmin ammatillisen tutkinnon suorittaneilta ei edellytetä pakollisten kurssien suorittamista, kuten nuorilta vaaditaan. Reaaliaineiden, yhteiskuntaopin ja terveystiedon, kokeisiin valmistauduin oppikirjojen ja verkkomateriaalin avulla. Matematiikan, äidinkielen ja vieraitten kielten saksan ja englannin kirjoituksiin valmistautumiseen oli kuitenkin tarpeen käydä oppitunneilla ja puurtaa kotiläksyjen parissa.

Ylioppilaskirjoitukset ovat nyt ohi ja osaamisen taso Helsingissä saakka arvioitu. Tulokset olivat hyviä ja itsekin olen saavutuksestani yllättynyt. Siispä minullakin oli vielä kavunvaraa. Jokaisessa meissä on kasvunvaraa, kunhan olosuhteet ovat otolliset virikkeelliset. Aikuislukio on mainio valinta itsensä kehittämisestä kiinnostuneille eri-ikäisille aikuisille, jotka ovat valmiita sitoutumaan pitkäkestoiseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun.