Oppilaskunta

Yleistä oppilaskuntatoiminnasta:

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Oppilaskuntaan kuuluu kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa.

Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Hallituksen tehtävänä on koordinoida oppilaskunnan toimintaa, toimia linkkinä opettajien ja oppilaiden välillä, ideoida esityksiä ja ehdotuksia, kehittää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia sekä ennen kaikkea toimia yhteishengen kohottajana kouluissa.

”Oman kokemukseni perusteella voin sanoa, että toiminta oppilaskunnassa on erinomaista kokoustekniikan ja puheenpidon harjoittelua.”
(Filosofian professori, Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto rehtoripäivillä Savonlinnassa 2009).