tuloksien utelua?

Kirjallisten kokeiden tuloksia voi tiedustella viikon kuluttua koepäivästä aineen opettajilta.
Virallisesti tulokset YTL:stä marraskuun ja toukokuun loppupuolella.