lukioon valmistava opetus (LUVA)

Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille lukioon valmistavaa koulutusta. Opintojen pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja lukiossa tarvittavien opiskelutaitojen opiskelussa. Opiskelija voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja ja suorittaa lukion kursseja. Koulutukseen voivat hakea maahanmuuttajat tai vieraskieliset henkilöt, joilla on peruskoulun päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot ja jotka ovat opiskelleet suomea vieraana kielenä.

Lukioon valmistavat opinnot kestävät yhden lukuvuoden.

LUVA-koulutukseen osallistujan on mahdollista saada opintotukea.

Lukioon valmistavassa koulutuksessa opiskeltavat aineet

 • Suomen kieli (10 kurssia)
 • Muut kielet (3 kurssia)
 • peruskoulusta jatkettava kieli
 • Luvassa alkava kieli
 • Matemaattiset aineet (2 kurssia)
 • matematiikka, fysiikka, kemia
 • biologia, maantieto
 • Yhteiskunnalliset aineet ja kulttuurin tuntemus (2 kurssia)
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • Opintojen ohjaus (2 kurssia)
 • Valinnaisia opintoja (6 kurssia)

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan  henkilökohtaisesti aikuislukion kansliassa.
Opinto-ohjelman laatimista varten tarvitaan todistukset aikaisemmista opinnoista.