äidinkieli

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1,  Tekstit ja vuorovaikutus
Kurssilla opetellaan tekstien referointia, kommentointia ja aineiston pohjalta kirjoittamista sekä harjoitellaan tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja ja perehdytään lähdekritiikkiin. Lisäksi kurssilla
harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja. Kielenhuollosta kerrataan isot ja pienet alkukirjaimet, yhdyssanat ja pilkku- ja välimerkkisäännöt.

Kurssi 2, Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Opetellaan suunnittelemaan, muokkaamaan ja viimeistelemään oma teksti sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta.  Harjoitellaan informatiivisen puheenvuoron rakentamista ja esittämistä.
Kielenhuollosta kerrataan muun muassa pronominit, kongruenssi, passiivimuodot, rinnastus, omistusliitteet ja lauseenvastikkeet.

Kurssi 3, Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Kurssilla tarkastellaan kaunokirjallisuuden lajeja ja opitaan erittelemään ja tulkitsemaan fiktiivisiä tekstejä. Harjoitellaan myös tavoitteellista kirjallisuuskeskustelua.

Kurssi 4, Tekstit ja vaikuttaminen
Kurssilla syvennetään kriittistä lukutaitoa, erityisesti medialukutaitoa. Perehdytään vaikuttamisen ja argumentoinnin tapoihin ja retorisiin keinoihin. Harjoitellaan kantaa ottavia kirjoituksia ja puheenvuoroja.

Kurssi 5, Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Luodaan yleiskuva suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle.

Kurssi 6, Tekstitaitojen syventäminen
Kerrataan kirjoittamisen persasioita. Vahvistetaan omaa kirjallista ilmaisua. Valmistaudutaan äidinkielen tekstitaidon ylioppilaskokeeseen.

Kurssi 9, Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
Kerrataan kirjoittamisen perusasioita ja syvennetään omaa kirjallista ilmaisua. Valmistaudutaan esseekokeeseen.