A-venäjä

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1, Kieli ja maailmani
Kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista. Kerrataan sijamuodot ja adjektiivien vertailuasteet.

Kurssi 2,  Ihminen verkostoissa
Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kielioppina verbien kertaaminen.

Kurssi 3,  Opiskelu ja työ
Syvennetään monilukutaitoa ja eri tekstilajien tuntemusta. Kieliopissa opiskellaan gerundi ja partisiippi.

Kurssi 4, Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt, yksilön valinnat ja vaikuttaminen.

Kurssi 5, Kulttuuri
Laaja katsaus kulttuurin eri osa-alueisiin.

Kurssi 6, Tiede, talous ja tekniikka
Arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologiaa, ihminen keksintöjen maailmassa, moderni yrittäjyys, mainonta sekä media.