B3-espanja

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät
oppikirjat.

Kurssi 1,  Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja perheestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kieliopista opiskellaan mm. substantiivien monikko, verbin taivutus preesensissä sekä adjektiivin taivutus.

Kurssi 2, Matkalla maailmassa
Kurssin harjoitellaan matkustamiseen liittyviä tilanteita sekä erilaisia asioimistilanteita. Kieliopista opiskellaan mm. lukusanoja, omistuspronomineja, suorat objektipronominit ja eri olla-verbejä.

Kurssi 3, Elämän tärkeitä asioita

Kurssillakäsitellään jokapäiväiseen elämään ja harrasteisiin liittyviä aiheita. Kieliopissa perehdytään mm. refleksiiviverbeihin, perfektiin sekä epäsuoran objektin pronomineihin.

Kurssi 4, Monenlaista elämää
Kurssilla harjoitellaan maantieteellistä sanastoa, asioimaan hotellissa, vertailemaan asioita, kuvailemaan viikonlopun viettoa ja kertomaan menneessä ajassa. Kieliopissa paneudutaan  suoraan ja epäsuoraan objektiin, adjektiivien vertailuun ja preteritiin.

Kurssi 5, Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla harjoitellaan lentomatkustamiseen, retkeilyyn ja terveyteen liittyvää sanastoa sekä opitaan kuvailemaan ihmisiä. Harjaannutaan käyttämään menneen ajan muotoja. Kieliopissa keskitytään preteritiin, imperfektiin, refleksiivipronomineihin ja pluskvamperfektiin.

Kurssi 6, Kulttuuri ja mediat
Kurssilla harjoitellaan asioimaan puhelimitse ja keskustelemaan työstä, opiskelusta, elokuvista sekä tulevaisuudensuunnitelmista. Opitaan myös lisää ruokasanastoa ja tutustutaan eteläamerikkalaiseen ruokakulttuuriin. Kieliopissa keskitytään subjunktiiviin, refleksiivipassiiviin ja futuuriin.

Kurssi 7, Kulttuuri
Kurssilla opiskellaan mm. elokuva- ja teatterisanastoa, keskustellaan tulevaisuudesta ja ongelmista sekä laaditaan erilaisia kirjeitä. Tehdään jo vaativampia kuuntelu- ja tekstiharjoituksia. Kieliopissa syvennetään subjunktiivin hallintaa ja opiskellaan konditionaali.
(Lukuvuonna 2017-2018 kurssi 7 järjestetään vain verkko-opetuksena)

Kurssi 8, Yhteinen maapallomme
Kurssin teemoja ovat mm. ympäristöongelmat, maaseudulla eläminen ja sanomalehdistö. Kurssilla tehdään yo-kokeeseen valmentavia harjoituksia.
(Lukuvuonna 2017-2018 kurssi 8 järjestetään vain verkko-opetuksena)

Kurssi 11, kertauskurssi
Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen ja kerrataan espanjan kieliopin keskeiset asiat. Kurssilla myös kartutetaan monipuolisesti sanavarastoa. Abikurssi järjestetään ainoastaan verkkokurssina.
(Lukuvuonna 2017-2018 kurssi 11 järjestetään vain verkko-opetuksena)