B3-japani

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi JPB 31 – Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan Japaniin ja japanilaisiin tapoihin. Opitaan esittäytyminen, tervehtiminen, olla-verbin eri muodot, adjektiiveja ja numeroita, sekä rakennetaan peruslauseita.
Kirjoitusmerkkien opiskelussa keskitytään hiraganaan ja tutustutaan alustavasti katakanaan. Harjoitellaan ääntämistä tavuja lukemalla.
oppikirja: Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet (kappaleet 1-6)

Kurssi JPB32 – Matkalla maailmassa
Opiskellaan paikan ilmaisutapoja, esineiden laskemista, verbejä, ajan ilmaisutapoja, kellonaikoja ja päivämääriä. Lisäksi rakennetaan lauseita sekä tuotetaan lyhyitä tekstejä ja esitetään
kysymyksiä. Merkkien opiskelussa harjoitellaan hiraganan lisäksi katakanaa. Tutustutaan myös kanji-merkkeihin.
oppikirja: Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet (kappaleet 7-11)

Kurssi JPB33 – Elämän tärkeitä asioita
Tällä kurssilla opiskellaan kielto-, ehdotus-, arvelu- ja toivotusmuotoja, sekä rakennetaan tekstiä. Vahvistamme hiraganaa ja katakanaa, ja lisäksi aloitetaan säännöllinen kanji-merkkien harjoittelu.
oppikirja: Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet (kappaleet 12-16)

Kurssi JPB34 – Kulttuurikohtaamisia
Kurssilla opiskellaan kesto-, pyyntö- ja lupailmaisuja. Lisäksi käydään läpi adjektiivin komparatiivi ja superlatiivi, sekä adverbi. Partisiipista käsitellään preesens-muotoa ja menneitä aikamuotoja. Kieliopin opiskelun ohessa harjoitellaan jokaisessa kappaleessa kanji-merkkejä ja rakennetaan lyhyitä tekstejä. Ääniohjelman avulla kehitetään kuullun ymmärtämistä ja ääntämistä sujuvammaksi.
Oppikirja:  Takako Karppinen, Japanin kielen alkeet ( kappaleet 17- 21)