B3-saksa

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät
oppikirjat.
.

Kurssi 1, Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
Kurssilla tutustutaan saksan kielen asemaan maailmassa ja sen suhdetta opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin.
Aihepiireinä on arkeen liittyvät tilanteet sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

Kurssi 2,  Matkalla maailmassa
Kurssill harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisissa tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.

Kurssi 3,  Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla keskitytään vuorovaikutustaitoihin. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden jokapäiväiseen elämään,
ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Kurssi 4, Monenlaista elämää
Teemoina kurssissa on mm. suomalaisista tavoista ja perinteistä kertomista, selviytymistä neuvottelutilanteissa. Puhutaan myös koulusta ja suunnitellaan kesälomaa. Kielioppiosioissa kerrataan aikaisemmin omaksuttua sekä opitaan adjektiivin käyttö predikatiivina, adjektiivin heikko taivutus, komparatiivi, superlatiivi ja lisää konjunktioita.

Kurssi 5, Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

Kurssi 6,  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten  tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

Kurssi 7,  Kulttuuri
Tutustutaan kohdekielialueiden kulttuuriin esim. kuvataide, kirjallsuus, musiikki ja elokuva.Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita ja vahvistetaan yo-kokeessa tarvittavia taitoja.

Kurssi 8, Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.