B3-venäjä

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1, Tutustutaan toisiimme ja yhteiseen kielee
Tutustutaan uuteen kieleen ja kyrillisiin kirjaimiin. Perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä: itsestä ja perheestä kertominen sekä arkipäivän yksinkertaiset viestintätilanteet.

Kurssi 2, Matkalla maailmassa
Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa arkipäivän tilanteissa: asumisesta ja ammatista kertominen, paikan etsiminen kartalta. Opetellaan verbien taivutus.

Kurssi 3, Elämän tärkeitä asioita
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiireinä mm. tien kysyminen ja neuvominen, ostoksilla käynti ja matkustelu.  Kieliopissa liikeverbit.

Kurssi 4, Monenlaista elämää
Kurssin aihepiirit käsittelevät kaupungissa liikkumista, henkilön kuvailua, ravintolassa tilaamista ja harrastuksista kertomista. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kieliopissa opitaan preteriti, järjestysluvut, päiväykset ja viimeinen sijamuoto, instrumentaali.

Kurssi 5, Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustilanteita kuten lipun ostoa, ruokapöytäkulttuuria ja juhlia. Kieliopissa tutustutaan aspekteihin, kerrataan sijamuodot, opetellaan adjektiivin taivutus yksikön eri sijoissa ja etuliitteettömät liikeverbit.

Kurssi 6, Kulttuuri ja mediat
Kurssilla aiheena on keskustelu suomalaisesta nykykulttuurista, katsaus venäjän historiaan yksilön ja yhteiskunnan kannalta, päivän kulusta kertominen sekä venäläisten lomanvietto. Kieliopissa käsitellään datiivin, instrumentaalin, prepositionaalin ja genetiivin monikko.

Kurssi 7, Kulttuuri
Tutustutaan kohdekielialueiden kulttuuriin. Vahvistetaan yo-kokeessa tarvittavia taitoja.

Kurssi 8, Yhteinen maapallomme
Oman ja kohdekielialueiden yhteiskuntien toiminta, maapallon nykytila ja tulevaisuus. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin.