tietotekniikka ym.

OR1  LUKIO-OPINTOIHIN ORIENTOITUMINEN
Opiskelutaidot lukion vaatimuksia vastaaviksi. Tietotekniikan käyttö monipuolisesti opiskelun tukena.