biologia

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1, Elämä ja evoluutio
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

Kurssi 2, Solu ja perinnöllisyys
Kurssilla tarkastellaan solujen rakennetta ja keskeisiä elintoimintoja. Perinnöllisyysosassa selvitetään perinnöllisyyden lainalaisuuksia.  Keskeistä kurssilla on eliöiden perinnöllinen sopeutuminen elinympäristöönsä ja sen muutoksiin.  Biologian 1. kurssi on suoritettava ennen 2. kurssia.

Kurssi 3, Solu ja perinnöllisyys
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita.

Kurssi 4, Ihmisen biologia
Perehdytäänihmisen anatomiaan ja fysiologiaan sekä perimän muutosten ja ympäristön aiheuttamiin vaikutuksiin.

Kurssi 5, Bioteknologia
Syvennetääntietoja solusta, geeneistä sekä mikrobeista.  Tutustutaan geeniteknologiaan, biotekniikkaan, kasvien ja eläinten jalostukseen sekä geenitekniikan etiikkaan ja lainsäädäntöön.

Kurssi 9, Kertauskurssi
Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä
(S).