elämänkatsomustieto

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1, Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Kurssilla perehdytään maailmankatsomukseen ja siihen läheisesti liittyviin käsitteisiin. Tarkastellaan yksilöllisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta maailmankatsomuksen muotoutumiseen. Kurssi kehittää välineitä oman maailmakatsomuksen, muiden ihmisten näkemysten sekä katsomuksia koskevan informaation kriittiseen arviointiin.

Kurssi 2, Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Perehdytään erilaisiin ihmiskäsityksiin ja –ihanteisiin. Ihmisarvo, ihmisen olemassaolon peruskysymykset, identiteetti ja käsitykset hyvästä elämästä ovat keskeisiä teemoja kurssilla.

Kurssi 3, Yksilö ja yhteisö
Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.

Kurssi 4, Kulttuuriperintö ja identiteetti
Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen.

Kurssi 5, Maailman selittäminen katsomusperinteissä
Kurssillapohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen.