filosofia

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1,  Johdatus filosofiseen ajatteluun
Tutustutaan filosofiaan ja sen luonteeseen. Perehdytään oppiaineen peruskysymyksiin alkaen niiden syntyhistoriasta tuoden ne nykypäivään. Keskeisinä aiheina ovat todellisuus, tieto ja argumentaatio.

Kurssi 2,  Etiikka
Perehdytään etiikan peruskäsitteistöön ja teorioihin. Hahmotellaan normatiivisia väitteitä sekä hyvän ja oikean argumentointia. Keskeisinä aiheina ovat teoriat hyvästä elämästä, yksilön moraalisista ratkaisuista ja ympäristöä koskevat eettiset kysymykset.

Kurssi 3,  Yhteiskuntafilosofia
Tutustutaan yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin, suuntauksiin ja teorioihin. Perehdytään aiheen historiaan ja sovelletaan sitä nykypäivään. Kurssin keskeisiä aiheita ovat yksilön ja yhteiskunnan suhde, oikeudenmukaisuus, valtio ja politiikka.

Kurssi 4,  Yhteiskuntafilosofia
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat oikeudenmukaisuus, yksilön oikeudet ja velvollisuudet, yhteiskuntajärjestys, valta sekä omistaminen. Lisäksi perehdytään poliittiseen filosofiaan.