maantiede

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät
oppikirjat.

Kurssi 1, Maailma muutoksessa
Kurssilla perehdytään muuttuvaan maailmaan ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit
kehityskysymykset.

Kurssi 2, Sininen planeetta
Tutustutaan aurinkokuntaamme ja etenkin maapalloon, sen rakenteeseen ja planetaarisuuteen, maan sisä- ja ulkosyntyisiin tapahtumiin sekä elottoman ja elollisen luonnon järjestelmiin unohtamatta ihmisen toiminnan vaikutusta.

Kurssi 3, Yhteinen maailma
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta.

Kurssi 4, Aluetutkimus
Tutustutaan kartografian perusteisiin ja maantieteelliseen lähdeaineistoon, paikkatietojärjestelmiin sekä niiden sovellusmahdollisuuksiin. Laaditaan pienimuotoinen aluetutkimus.

Kurssi 5, Kertauskurssi
Kurssilla valmentaudutaan ylioppilaskokeeseen. Arviointi: suoritusmerkintä
(S).