terveystieto

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1, Terveyden perusteet
Kurssilla syvennetään aiemmin opittuja terveystietoja. Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen sekä mielenterveyden suojaaminen.

Kurssi 2, Terveys ja arkielämä
Kurssilla syvennytään tarkemmin terveyden ja sairauden kiinnostaviin kysymyksiin. Kurssilla pohditaan terveyskäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Kurssi 3, Terveys ja tutkimus
Terveyteen ja sairauksiin liittyviä tekijöitä ja niihin vaikutusmahdollisuuksia tarkastellaan tutkimuksen,
terveydenhuollon ammattikäytäntöjen, palvelujen käytön sekä historiallisen ja yhteiskunnallisen
kehityksen näkökulmasta.

Kurssi 4, Kertauskurssi
Terveystiedon abikurssi on oppiainerajat ylittävä ylioppilaskirjoitusten terveystiedon ainereaaliin valmentava kurssi. Kurssilla perehdytään mm. biologian, psykologian ja yhteiskuntaopin avulla terveyteen ja siihen liittyviin teemoihin.
Arviointi: suoritusmerkintä (S) tai numeroin arvosteltava loppukoe jos kurssia käytetään päättötodistuksen arvosanan korottamiseen.