uskonto

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät
oppikirjat.

Kurssi 1, Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä
Kurssilla perehdytään uskontoon ilmiönä ja tutkimuksen kohteena. Tarkastelun kohteena ovat Lähi-idän uskonnot yhtenäisine juurineen. Kurssi antaa taitoja osallistua ajankohtaiseen keskusteluun uskonnoista ja valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja –kulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Kurssi 2, Maailmanlaajuinen kristinusko
Paneudutaan kristillisen kirkon syntyyn ja historialliseen kehitykseen. Tarkastellaan kirkon leviämistä ja vaikutusta aikansa yhteiskuntaan. Kurssilla tutustutaan eri kirkkokuntien tyypillisiin piirteisiin sekä erilaisiin kristinuskon tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin.

Kurssi 3, Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä
Tutustutaan maailman suuriin uskontoihin: buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen, Kiinan ja Japanin uskontoihin. Kurssilla tarkastellaan myös varhaiskantaisten uskontojen piirteitä. Kurssi parantaa valmiuksia toimia työelämässä ja globalisoituvassa ympäristössä.

Kurssi 4, Uskontojen maailmat
Tutustutaan maailman suuriin uskontoihin: buddhalaisuuteen, hindulaisuuteen, Kiinan ja Japanin uskontoihin, juutalaisuuteen sekä islamiin.

Kurssi 5, Mihin suomalainen uskoo
Perehdytään uskonnon ilmenemismuotoihin Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän uskonnollisuuteen. Sekä arvioidaan kristinuskon vaikutusta suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Kurssi 7, Kertauskurssi
Kurs­sil­la ker­ra­taan uskonnon kurssien kes­kei­set si­säl­löt sekä har­joi­tel­laan es­see­vas­tauk­sen ra­ken­ta­mis­ta. Kurs­si on yo-kir­joi­tuk­siin val­mis­ta­va. Ar­vi­oin­ti: suo­ri­tus­mer­kin­tä.