yhteiskuntaoppi

Aikuislukiossa kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina. Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Lähiopetuksena järjestettävien kurssien ajat näet lukujärjestyksestä.
Kursseilla käytettävät oppikirjat.

Kurssi 1, Suomalainen yhteiskunta
Kurssilla perehdytään valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin sekä niissä osallistumiseen aktiivisesti osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Suomalaista yhteiskuntaa analysoidaan valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteitä ja teorioita käyttäen.

Kurssi 2, Taloustieto
Kurssi pohjautuu taloustieteisiin. Se pyrkii harjaannuttamaan talouden toimintaperiaatteiden ja ajankohtaisen talouspoliittisen keskustelun ymmärtämiseen. Kurssilla käsitellään sekä mikro- että makrotalouden ilmiöitä kansalaisten, yritysten ja valtion näkökulmasta. Talouden ja politiikan sekä talouden ja ympäristön suhdetta tarkastellaan kurssilla.

Kurssi 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
Kurssilla perehdytään Euroopan unionin toimintaan ja Euroopan integraatioon globalisoituvassa ja digitalisoituvassa maailmassa. Kurssi harjaannuttaa ajankohtaisten ilmiöiden seuraamiseen tiedotusvälineiden kautta. Kurssi antaa opiskelijalle tietoa kansalaisen toimintamahdollisuuksista sekä kannustaa osallistumaan sekä toimintaan että keskusteluun.

Kurssi 4, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun.