suomi toisena kielenä

Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään  suomen kielen lukiokursseja, peruskursseja sekä alkeiskursseja. 

Suomen kielen lukiokurssit ovat vaativia  jatkokursseja, jotka soveltuvat  suomen kielen perusteet hyvin hallitseville. Lukiokurssien taso vastaa suurin piirtein yleisten kielitutkintojen keskitasoa 4  ja ylintätasoa 5. Lukiokursseja voit suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkko-opetuksessa. Viiden pakollisen lukiokurssin jälkeen  voit osallistua suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen.

Suomen kielen peruskurssit vastaavat yleisen kielitutkinnon keskitasoa 3 ja 4. Jotta voit osallistua suomen peruskursseille, sinulla tulee olla peruskielioppi ja keskeinen perussanasto hallussa. Sinun tulee ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta sekä pääpiirteittäin tekstiä, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita (mm. perhe, harrastukset, luonto, koti, työ). Nämä taidot olet voinut hankkia esimerkiksi kotouttamisohjelmissa tai aiemmassa suomi vieraana / toisena kielenä – opetuksessa, joka vastaa  yleisen kieltutkinnon perustasoa (YKI2).

Suomen kielen alkeiskurssit ovat perusopetukseen valmentavia kursseja. Suomen kielen lähtötaso on 0, mutta opiskelijan tulee osata lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään sekä hallita länsimaiset aakkoset ja numerot.

Kurssit ovat opiskelijoille maksuttomia.