suomen kielen alkeiskurssit

Tervetuloa opiskelemaan suomea!

Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään suomen kielen alkeiskurssit s20A-s20E.  Suomen kielen alkeiskurssit valmentavat perusopetusta varten.

Tästä pääset kurssien aikataulutietoihin.

Kurssi 1, Opi suomea 1 (s20A)

Kurssin aihepiirejä ovat tervehtiminen, esittäytyminen, hinnan kysyminen, kellonajat, sää, perhe, asuminen ja omistaminen.  Kurssilla opiskellaan paljon sanastoa, esimerkiksi numerot, tervehdykset, kielet, vaatteet, värit, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, ilmansuunnat, huonekaluja ja ruokia sekä eläimiä. Kieliopissa keskitytään suomen kielen ääntämiseen, persoonapronomineihin, olla-verbin taivutukseen, vokaaliharmoniaan, adjektiiveihin ja omistusrakenteeseen.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1

Kurssi 2, Opi suomea 2 (s20B)

Kurssin aihepiirejä ovat vapaa-aika ja harrastukset, ammatti ja työ, asiointi lääkärissä, sairaudet, asiointi kaupassa, tilaaminen ravintolassa, tunteiden ilmaiseminen, asiointitilanteet. Kurssilla opetellaan paljon sanastoa, esimerkiksi kulkuvälineitä, verbejä, ammatteja, työpaikkoja, kehon osat, ruokasanoja, urheilusanastoa, työkaluja ja korjaussanastoa. Kieliopissa keskitytään verbityyppeihin, -ko-/-kö-kysymykseen, pitää/tykätä-verbeihin, verbien astevaihteluun, pääverbi + toinen verbi -rakenteeseen ja partitiiviin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1

Kurssi 3, Opi suomea 3 (s20C)

Kurssin aihepiirejä ovat matkustaminen, aikataulujen lukeminen, lähiympäristön kuvaaminen, paikan kysyminen ja mielipiteen ilmaiseminen. Kurssilla opetellaan paljon sanastoa, esimerkiksi ajan ilmauksia, matkustussanastoa, ympäristösanastoa, kaupunkisanastoa ja arkipäivän keskustelusanastoa. Kieliopissa keskitytään genetiiviin, omistusliitteisiin, astevaihteluun, postpositioihin, ajanilmauksiin ja sijamuotoihin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1

Kurssi 4, Opi suomea 4 (s20D)

Kurssin aihepiirejä ovat ehdottaminen ja sopiminen, keskustelun aloittaminen, kohteliaisuuskeinot, kohtelias pyytäminen, käskyjen ja ohjeiden ja neuvojen antaminen. Kurssilla opetellaan paljon sanastoa, esimerkiksi pankkisanastoa, leipomissanastoa, onnettomuussanastoa ja asiointisanastoa. Kieliopissa keskitytään adverbeihin, toistuvan ajan ilmaisemiseen, imperatiiviin, verbien rektioihin, persoonapronominien sijamuotoihin ja minen-substantiiviin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2

Kurssi 5, Opi suomea 5 (s20E)

Kurssin aihepiirejä ovat ehdottaminen, kuvailu, suunnitelmista kertominen, kirjeen kirjoittaminen, menneestä kertominen, ravintolatilanteet ja asioimisfraasit. Kurssilla opetellaan paljon sanastoa, esimerkiksi informatioverbejä, kauppasanastoa, asiointisanastoa ja ravintolasanastoa. Kieliopissa keskitytään passiivin preesensiin, monikon nominatiiviin, 3.infinitiiviin, konjuktioihin, joka-pronominiin, imperfektiin ja objektiin.
Oppikirja: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 2