suomi kielen lukiokurssit

Tervetuloa opiskelemaan suomea!

Aikuislukiossa suomi toisena kielenä – kursseja voi suorittaa sekä lähiopetuksessa että verkkokursseina.   Verkkokurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.
Suomen kielen lukiokurssit ovat jatkokursseja, jotka soveltuvat niille, jotka hallitsevat jo hyvin suomen kielen perusteet. Lukiokurssien taso vastaa suurin piirtein yleisten kielitutkintojen keskitasoa 4 ja ylintä tasoa 5.

Tästä pääset kurssien aikataulutietoihin!

Kurssi 1, Tekstit ja vuorovaikutus (S21)

Kurssilla perehdytään suomen kielen opiskelutekniikkaan ja lukustrategioihin, harjoitellaan monilukutaitoa ja syvennetään tekstilajien tuntemusta. Kieliopissa keskitytään verbityyppeihin, aikamuotoihin ja tapaluokkiin sekä puhekielen piirteisiin ja sanaston muodostamiskeinoihin.
Oppikirja: Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari: KIPINÄ 1-2, suomea lukioon. FINN LECTURA.

Kurssi 2, Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S22)

Kurssilla tutustutaan suomalaisen kulttuurin kulmakiviin ja suomalaiseen puhekulttuuriin sekä käsitellään opiskelijoiden kokemuksia kahden kulttuurin keskellä elämisestä. Harjoitellaan myös aineiston pohjalta kirjoittamista sekä informatiivisen puheen rakentamista ja esittämistä. Kieliopissa keskitytään nominityyppeihin, lauseenjäseniin ja lausetyyppeihin sekä tekstin sidoskeinoihin.
Oppikirja: Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari: KIPINÄ 1-2, suomea lukioon. FINN LECTURA.

Kurssi 3, Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S23)

Kurssilla tarkastellaan kaunokirjallisuuden lajeja ja harjaannutaan tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti. Lisäksi syvennetään taitoja analysoida ja tulkita kuvia ja liikkuvaa kuvaa.  Kurssilla saadaan yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja luetaan jokin suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos. Kieliopissa keskitytään pronimineihin, konjunktioihin, pilkun käyttöön sekä sijamuotoihin ja rektioihin.
Oppikirja: Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari: KIPINÄ 3-4, suomea lukioon. FINN LECTURA.

Kurssi 4, Tekstit ja vaikuttaminen (S24)

Kurssilla tutustutaan mediaan ja vaikuttamiseen, luetaan erilaisia mielipidetekstejä ja harjoitelaan muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitä perustellen. Kieliopissa keskitytään harvinaisiin sijamuotoihin, vertailumuotoihin sekä nominaalimuotoihin ja lauseenvastikkeisiin.
Oppikirja: Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari: KIPINÄ 3-4, suomea lukioon. FINN LECTURA.

Kurssi 5, Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25)

Kurssilla perehdytään kirjallisuuden lajeihin, suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen sekä kunkin aikakauden keskeisiin kirjailijoihin ja teoksiin. Lisäksi tutustutaan suomalaisen elokuvan vaiheisiin.
Kieliopissa keskitytään lukusanoihin, kertoviin ja temporaalisiin lauseenvastikkeisiin sekä alkukirjaimen käyttöön ja sanojen yhteen ja erikseen kirjoittamiseen.
Oppikirja: Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari: KIPINÄ 5-6, suomea lukioon. FINN LECTURA.

Kurssi 6, Syvempi tekstien ymmärtäminen (S26)

Kurssilla  kerrataan kielen vaativia rakenteita ja keskitytään harjoittelemaan suomi toisena kielenä
-ylioppilaskokeeseen. Kurssilla harjoitellaan kaikkia yo-kokeen osa-alueita: aineen kirjoittamista, tiivistelmän ja kommentin laatimista, rakenteita sekä tekstin ymmärtämistä.
Oppikirja: Niina Eloranta, Heidi Lehtosaari: KIPINÄ 5-6, suomea lukioon. FINN LECTURA.
Aika: verkkokurssi omaan tahtiin

Kurssi 7, Puhekieli tarkasteluun (S27)

Kurssilla perehdytään suomen puhekielen ominaispiirteisiin ja opitaan tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä sekä  vertaillaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa.
Kurssilla käytetään opettajan jakamaa materiaalia / verkkomateriaalia
Aika: verkkokurssi omaan tahtiin

Kurssi 8, Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28)

Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisten tekstien kirjoittamista.
Kurssilla käytetään opettajan jakamaa materiaalia / verkkomateriaalia
Aika: verkkokurssi omaan tahtiin