opetus

Aikuislukio tarjoaa joustavaa ja monipuolista koulutusta. Aikuislukiossa voi opiskella yksittäisiä aineita (aineopiskelu), esimerkiksi kieliä tai matemaattisia aineita, tai tähdätä peruskoulun tai lukion päättötodistukseen tai ylioppilastutkintoon.

Aikuislukiossa on mahdollista suorittaa myös verkkokursseja, jos iltaisin opetukseen osallistuminen on hankalaa esimerkiksi työn tai pitkän etäisyyden takia.