Lukio

Lukion opinnot voi suorittaa lähiopiskelijana tai verkko-opiskelijana. Opiskelun voi aloittaa minkä jakson alusta tahansa. Päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 44 kurssin suorittamista. Katso tarkemmin kohdasta kurssit. Lukion suorittaminen kestää 2-4 vuotta. Lukuvuosi jakaantuu viitteen jaksoon. Jakson lopuksi on koeviikko. Verkkokursseja voi suorittaa omaan tahtiin. Opiskelija voi suorittaa osan kursseista verkko-opintoina ja osan tavanomaisina iltaopintoina. Oppitunnit ovat ma-to pääsääntöisesti klo 17.00-19.50. Joitain kursseja järjestetään myös iltapäiväopetuksena, jolloin oppitunnit ovat klo 15.40-17.00.

Opiskelu aikuislukiossa on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijoiksi voivat hakeutua 18 vuotta täyttäneet peruskoulun tai keskikoulun käyneet. Alle 18-vuotiaat voivat opiskella aikuislukiossa vain perustellusta syystä.

Kurssimuotoinen opiskelu on joustavaa, mutta vaatii opiskelijalta omatoimisuutta ja aktiivista otetta opintoihin. Koulumme kokeneet aikuisopettajat pystyvät tukemaan ja auttamaan opiskelijaa. Lukion oppimäärän hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnosta selviytyvät ylioppilastutkintotodistuksen. Nämä todistukset antavat samat jatko-opintomahdollisuudet kuin päivälukioiden antamat todistukset.