verkko-opiskelu

Etälukiotoiminta oppilaitoksessamme alkoi syksyllä 2000. Opiskelu tai sen osa voidaan järjestää etäopiskeluna verkossa. Etäopiskelu mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Myös lähiopetuksessa opiskelevat voivat hyödyntää verkkomateriaalia. Opintoja voi nopeuttaa ja monipuolistaa hyödyntämällä kaikkia tarjolla olevia kursseja.
 
Opiskeluprosessin ohjaus tapahtuu verkossa. Kurssin kokeeseen osallistutaan koululla opettajan kanssa sovittuna tenttipäivänä.
 
Savonlinnan aikuislukio kuuluu Itä-Suomen aikuislukioverkkoon ja Itäsuomalaiseen oppimisverkostoon. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että opinto-ohjelmaan voi valita kaikkien verkkoon kuuluvien oppilaitosten kursseja.
Etäopiskelijan on hyödyllistä tutustua myös Opetushallituksen ja Yleisradion etälukiosivuihin.

Verkko-opetuksen oppimisympäristönä on moodle.