kurssit

LUKIO

OPPIAINEET
pakolliset
kurssit
syventävät
kurssit
soveltavat
kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 1-5 6-9
A-kieli :
Englanti 1-6 7-8 0, 9-11
Saksa  1-6 7-8
Venäjä 1-6 7-8 9-11
B 1-kieli: Ruotsi 1-5 6-7 8-10
B 3-kieli (lukiossa alkava kieli):
saksa/ ranska/ venäjä/englanti/espanja 1-8
Matematiikka
pitkä 1-10 11-13 14
lyhyt 1-6 7-8 9
Fysiikka 1 2-8
Kemia 1 2-5 6
Biologia 1-2 3-5
Maantieto 1 2-4
Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 2-5
Filosofia 1 2-4
Historia 1-3 4-6
Yhteiskuntaoppi 1 2-4
Psykologia 1-5
Taito- ja taideaineet*) 4
Liikunta 1
Terveystieto 1 2-4
Lukion oppimäärä: yhteensä vähintään 44 kurssia
*) Alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneen tulee opiskella vähintään yksi kurssi liikuntaa, yksi kurssi terveystietoa sekä vähintään kaksi kurssia musiikkia ja/ tai kuvaamataidetta. Lukion oppimäärä on tällöin vähintään 48 kurssia.