yo-tutkinto

YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE
 

PAKOLLISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKEET
Suorittaakseen ylioppilastutkinnon kokelaan on selviydyttävä hyväksytysti neljästä (4) pakollisesta kokeesta. Kaikille pakollinen on äidinkielen koe.

Tutkinnon rakenne: 

 • äidinkielen koe
 • ja seuraavista kokeista kokelas valitsee pakollisiksi kolme koetta:
 • toisen kotimaisen kielen koe
 • vieraan kielen koe
 • matematiikan koe
 • reaaliaineen koe
Valittavista kokeista ainakin yhdessä kokeessa kokelaan tulee suorittaa A-tason koe.
Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useampia ylimääräisiä kokeita. Kokeet perustuvat lukion valtakunnallisen tuntijaon pakollisten ja syventävien kurssien oppimääriin.
 
KOKEIDEN TASOT
 
Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään kahdentasoiset kokeet. Lukio-opinnoista riippumatta voi valita, kumman tason mukaiseen kokeeseen edellä mainituissa aineissa osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa aineessa on suoritettava vaativampi A-tason koe (eli A-kieli tai pitkä matematiikka).
Huom!
Lukion pakollisen pitkän kielen korvaaminen lyhyen kielen kokeella: pitkän oppimäärän pakolliset kurssit täytyy olla suoritettuna ennen kokeeseen osallistumista.
 
KOKEET
 
Äidinkielen koe
Äidinkielenkoe on kaksiosainen. Osista käytetään nimiä tekstitaidon koe ja esseekoe. Kokelaan tulee osallistua samalla tutkintokerralla molempiin kokeisiin. Kokelaan äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella.
Kielikokeet
Ylioppilastutkinnon kielikokeissa mitataan kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä omaa tuottamista. Kokeen tehtävätyypit vaihtelevat kerrasta toiseen. Oppitunneilla harjoitellaan kaikkia tehtävätyyppejä ja opettajat selvittävät, miten kokeet arvostellaan ja pisteytetään.
Toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi) A1 (pitkä kieli) tai B1 (keskipitkä) järjestetään pitkä ja keskipitkä koe samana koepäivänä. Pitkän oppimäärän koe perustuu peruskoulun 3. luokalta alkavaan kielen opiskeluun ja keskipitkän oppimäärän koe peruskoulun 7. luokalta alkavaan opiskeluun.
Vieraissa kielissä järjestetään kahdentasoiset kokeet: A1 (pitkä) tai B3 (lyhyt). Pitkän oppimäärän koe perustuu peruskoulun 3. luokalta alkavaan kielen opiskeluun ja lyhyen oppimäärän koe lukiossa alkavaan kielen opiskeluun.
Ylimääräisissä vieraissa kielissä (espanja, italia, latina (2 tasoa) ja portugali) järjestetään vain lyhyeen oppimäärään perustuva koe.
Espanjan ja italian kokeessa on kuullunymmärtämiskoe, mutta latinan ja portugalin kokeissa ei toistaiseksi järjestetä ko. koetta.
 
Matematiikan koe
Kokelas voi osallistua pitkän oppimäärän tai lyhyen oppimäärän kokeeseen suoritetusta lukion oppimäärästä riippumatta.
Matematiikan yo-koe kattaa koko lukion oppimäärän ja kokeen suorittaminen vaatii sekä teorian hallintaa että mekaanisten laskurutiinien hallintaa. Tehtävissä on vaihtelua vuosittain, joten tietojen ja taitojen soveltamisen kyky on tärkeä.
 
Reaalikoe
Keväästä 2006 alkaen siirryttiin ns. ainereaaliin. Reaalin koepäiviä on kaksi. Ensimmäisenä koepäivänä voi osallistua yhteen seuraavista: psykologia, filosofia, historia, fysiikka tai biologia. Toisena koepäivänä voi osallistua yhteen seuraavista: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia tai maantiede; keväästä 2007 alkaen terveystieto.
Yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa kahden reaaliaineen yo-kokeen. Tutkintoa hajauttamalla voi suorittaa useammankin reaaliaineen kokeen.
Reaaliaineiden kokeiden tehtävien ja vastausten määrät:
 • evankelisluterilainen uskonto: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • ortodoksinen uskonto: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • elämänkatsomustieto: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • filosofia: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • psykologia: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • historia: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • yhteiskuntaoppi: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • fysiikka: 13 tehtävää, 8 vastausta
 • kemia: 12 tehtävää, 8 vastausta
 • biologia: 12 tehtävää, 8 vastausta
 • maantiede: 10 tehtävää, 6 vastausta
 • terveystieto: 10 tehtävää, 6 vastausta
Tehtävät perustuvat kunkin aineen koko oppimäärään eli pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin.
 
LISÄTIETOJA YLIOPPILASKOKEESTA
Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta saat tietoa kaikesta mahdollisesta tutkintoon liittyvästä: sen suorittamisesta, rakenteesta, aikatauluista jne. Tutustu sivuihin osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. Erityisesti pitää seurata sivustoja Uudistuva ylioppilastutkinto (matematiikan kokeen rakenne muuttuu jo keväällä 2016) ja Sähköinen ylioppilastutkinto.