Peruskoulu

Perusasteen työtapoja ovat opintopajaopiskelu, perinteinen luokkaopiskelu sekä etäopiskelu.

Etäkursseja ja opintopajassa opiskeltavia kursseja voi suorittaa omaan tahtiin. Tavanomaisessa luokkaopetuksessa opiskellaan lukujärjestyksen mukaan. Lukuvuosi jakaantuu viitteen jaksoon. Jakson lopuksi on koeviikko.