kurssit

KURSSIT
PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO JA KIELIOHJELMA

Oppiaine                                 pakolliset kurssit  valinnaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus               4                                    1
- suomi toisena kielenä              4                                    1
Kielet
- A-oppimäärä, englanti              8                                    4
- B1-oppimäärä, ruotsi                6                                    2
Matematiikka                              8                                     1
Uskonto (ev.lut) tai
elämänkatsomustieto                 1                                     2
Yhteiskunnalliset ja
luonnontieteelliset aineet                                                 12
- Historia
- Yhteiskuntaoppi
- Fysiikka
- Kemia
- Biologia
- Maantieto
Yhteensä vähintään 44 kurssia