starttilukio

Savonlinnan aikuislukion Starttilukio

Savonlinnan aikuislukiossa startataan toiselle asteelle.
Starttilukiossa korotetaan peruskoulun päättötodistuksen numeroita. Samalla voi suorittaa lukion kursseja.


Startti 1: Peruskoulun arvosanojen korottaminen

 • Starttilukiossa voi korottaa seuraavia perusopetuksen oppiaineita:
  - äidinkieli ja kirjallisuus / suomi toisena kielenä
  - toinen kotimainen kieli, B1-kieli ruotsi
  - vieras kieli, A-kieli englanti
  - matematiikka
 • Muiden oppiaineiden korottamisesta voi sopia erikseen.
 • Peruskoulun päättötodistuksen päättöarvosana korottuu kyseisessä aineessa, jos suoritettavien kurssien keskiarvo on parempi kuin päättötodistuksen päättöarvosana. Korotetuista arvosanoista saa erillisen todistuksen. Korotettua arvosanaa voi käyttää esimerkiksi seuraavassa yhteishaussa.

Startti 2: Peruskoulun tietojen kertaaminen ja lukio-opintojen aloittaminen

 • Opiskelija valitsee perusopetuksen oppiaineista yhden tai useamman oppiaineen, joita hän kertaa.
 • Opiskelija aloittaa lukion oppiaineiden opiskelun muiden oppiaineiden osalta.
 • Opiskelija voi tehdä lukio-opintoja sekä aikuislukiossa että päivälukiossa muiden nuorten parissa.

Opiskelu Starttilukiossa

 • Koulutuksen järjestäjänä on Savonlinnan aikuislukio.
 • Starttilukion oppitunnit järjestetään Savonlinnan aikuislukiosa, Kirkkokatu 1, Savonlinna.
 • Starttilukion oppitunnit alkavat klo 15.40 tai 17.00. Aikuislukion lukuvuosi alkaa keskiviikkona 23.8.2017.
 • Opiskelu kestää yhden lukuvuoden.
 • Vuodenvaihteen jälkeen opiskelija voi siirtyä päivälukioon, mikäli osoittaa kykenevänsä lukio-opintoihin.
 • Jokaiselle starttilukiolaiselle tehdään oma opiskelusuunnitelma.
 • Lukuvuoden päätyttyä opiskelija voi jatkaa aikuislukiossa, päivälukiossa tai hakeutua yhteisvalinnan kautta ammatilliseen oppilaitokseen.
 • Aikuislukion opetus on maksutonta.
 • Opiskelija hankkii oppikirjat itse.
 • Aikuislukiossa ei ole järjestettyä kouluruokailua.
 • Starttilukion opintoihin ei voi saada opintotukea tai koulumatkatukea.

Hakeminen

 • Opiskelijaksi ilmoittautuminen tehdään aikuislukion toimistossa 5.6.–15.6.2017 tai 7.8.–17.8.2017 mennessä.
 • Ilmoittautuminen tehdään täyttämällä  toimistossa ilmoittautumislomake. Lomakkeen liitteeksi tulee peruskoulun päättötodistuksen kopio.
 • Pääsyvaatimuksena on suoritettu peruskoulu.
 • Alle 18-vuotias nuori voidaan ottaa opiskelijaksi aikuislukioon, jos nuorella ei ole muuta opiskelupaikkaa ja hänellä on opintojen aloittamiseen huoltajan kirjallinen suostumus.
 • Lähtökohtana on, että nuori hakee yhteishaussa opiskelupaikkaa ammatillisesta oppilaitoksesta tai lukiosta
 • Lisätietoja saa Savonlinnan aikuislukion toimistosta. Tule paikan päälle, soita tai lähetä sähköpostia.
 • Apulaisrehtori Jani Repo, puhelin  044 417 4595
 • Aikuislukion toimisto, puhelin 044 417 4596, sähköposti aikuislukio[at]savonlinna.fi