opettajat

OPETTAJAT
e-mail:
etunimi.sukunimi@savonlinna.fi
Paakkinen Ainomaija
englanti, ruotsi
Konishi-Räsänen Chikage
japani
Korhonen Matti
matematiikka, fysiikka, kemia
opinto-ohjaus, ATK-tuki
Salmenkivi Suvi
venäjä, s2-kieli
Lehmusoksa Tiina biologia, maantiede, terveystieto
Lehtosaari Heidi espanja, äidinkieli ja kirjallisuus, S2-kieli, s2-kieli oppilaskunnan ohjaus
Savola Inari saksa, englanti (verkkokursseja)
Repo Jani filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi opinto-ohjaus
Kuittu Anna venäjä (verkkokursseja)