Koulun säännöt

Published on 29 syyskuu 2016 by anupitkanen in Ei kategoriaa

0

 

Anttolan koulun säännöt

TAVOITTEET

Säännöillä luodaan edellytykset koulutyön onnistumiselle.

Varmistetaan koulutyö rauhallinen sujuminen ja kouluyhteisöön kuuluvien viihtyvyys ja turvallisuus.

Totutetaan oppilaat vastuuseen ja toisten huomioimiseen.

Opitaan toimintakykyisiksi kouluyhteisön jäseniksi ja yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.

 

KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT TOIMINTAOHJEET:

  1. Otan kaikki mukaan ja käyttäydyn ystävällisesti.

  2. Puhun aina totta.

  3. En häiritse enkä kiusaa muita.

  4. Poistun koulun alueelta vain opettajan luvalla.

  5. En heitä toisia mahdollisesti satuttavia esineitä. En kamppaa, töni, potki tai tappele leikillänikään.

  6. Tottelen aikuista.

  7. Kerron tapaturmasta, vahingosta tai kiusaamisesta heti lähimmälle aikuiselle. En riko toisen tai koulun omaisuutta. (Rikottu omaisuus pitää korvata.)

  8. Tulen ajoissa oppitunneille. Annan kaikille työrauhan ja keskityn opetukseen.

  9. Teen huolellisesti tehtäväni koulussa ja kotona.

  10. Noudatan hyviä ruokailutapoja.

 

 

Koulualue

Koulualueena pidetään koko tonttia pihoineen ja urheilukenttineen sekä puistoalueineen.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaan. Jos oppilaiden ikä, kehitystaso, opetettava aine, opetuksessa käytettävä työtapa tai jokin muu syy antaa aihetta, voidaan opetukseen käytettävä aika järjestää toisinkin.

Anttolan koulun lähiliikuntapaikat ovat vapaa-ajan käytössä klo 16.30 jälkeen.

Autot parkkeerataan koulun takana olevalle parkkipaikalle. Oppilaiden hakeminen ja tuominen tapahtuu koulun takaisella parkkipaikalla.

Koulussa noudatetaan hyviä käytöstapoja. Koulussa on käytössä kasvatuksellinen polku.

POISSAOLOT

Huoltajan on viimeistään puoleen päivään mennessä ilmoitettava luokanopettajalle tai rehtorille lapsensa poissaolon syy. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti wilmaan tai tekstiviestillä.Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava hyvissä ajoin kirjallinen lupa wilmassa. Yhdestä kolmeen päivän poissaolo-luvan myöntää luokanopettaja, pidemmän poissaolon koulun rehtori.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN JA TYÖRAUHAN YLLÄPITO

Asiallisesti ja rauhallisesti käyttäytymällä oppilas edistää koulun työrauhaa.

Koulussamme noudatetaan kasvatuksellista polkua kun yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista poiketaan.

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Nämä järjestyssäännöt ja ohjeet on laadittu yhteistyössä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Ne ovat voimassa 1.8.2021 alkaen. Järjestyssääntöjä on päivitetty syksyllä 2018 matkapuhelinten käytön osalta. Järjestyssäännöt ja ohjeet ovat osa koulun lukuvuosisuunnitelmaa. Ne myös julkaistaan vuosittain koulun syystiedotteessa. Säännöt ja ohjeet käydään opettajan johdolla oppilaiden kanssa läpi jokaisen lukuvuoden aluksi. Sääntöjä ja ohjeita arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

Leave a Reply