0

ANTTOLAN KOULUN KASVATUKSELLINEN POLKU

RIKKEEN LAATU

Lievä rikkomus:

Yksittäisestä koulun säännön rikkomisesta seuraa puhuttelu heti tilanteessa. Toistuvista rikkeistä seuraa kasvatuskeskustelu koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Tästä tulee myös ilmoitus huoltajalle, jolla on mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun.

Valehtelusta seuraa puhuttelu heti tilanteessa. Mikäli oppilas valehtelee uudestaan, seuraamuksena on jälki-istunto 30 min.

Vakava rikkomus:

Lumipallojen heitto, kiroilu, keskisormen näyttäminen, lunttaaminen, lievä väkivalta, poistuminen koulun alueelta, uhkailu sekä energiatuotteiden käyttäminen kuuluvat vakaviin rikkomuksiin. Mikäli oppilas osallistuu vakaviin rikkomuksiin, siitä seuraa puhuttelu heti tilanteessa. Toistuvasta rikkeestä seuraa jälki-istuntoa 45 min.

Törkeä rikkomus:

Päihteiden (alkoholi, nuuska, tupakka) käyttö koulupäivän aikana sekä törkeä väkivalta ovat törkeitä rikkomuksia. Näistä rikkomuksista seuraa kirjallinen varoitus sekä ilmoitus poliisille ja sosiaalitoimeen.

Kotitehtävien laiminlyönti:

Mikäli oppilaalla on jäänyt kotitehtävät tekemättä, asiasta laitetaan merkintä Wilmaan kyseisen oppitunnin kohdalle. Kolmen merkinnän jälkeen oppitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen (max. 45 minuuttia).

Luvaton poissaolo:

Oppilaan poissaolo katsotaan luvattomaksi, mikäli huoltajalta ei ole tullut koululle ilmoitusta kello 12 mennessä. Luvattomat poissaolot korvataan. Poissaoloista seuraa ilmoitus kotiin niiden korvaamisesta, esim. jälki-istunto. Toistuvista poissaoloista on seuraamuksena oppilashuollolliset toimenpiteet.

Tahallinen, toistuva häirintä oppitunneilla tai kouluyhteisössä (esim. välitunnit, retket):

Oppitunnin tai koulutyön häirintä tarkoittaa koulun henkilökunnan ohjeiden ja kehoitusten tahallista ja toistuvaa noudattamatta jättämistä. Mikäli oppilas osallistuu oppitunnin tai koulutyön häirintään, siitä tulee Wilmaan merkintä kyseisen oppitunnin kohdalle. Merkintä välitunnista tulee edellisen tunnin kohdalle. Mikäli käytös oppitunneilla/välitunnilla/tilaisuudessa ei muutu, oppilas voidaan poistaa erilliseen valvottuun tilaan. Kolmen merkinnän jälkeen seuraa jälki-istunto 45 min. Merkinnät nollautuvat kuun alussa. Mikäli häirintä vaarantaa muiden turvallisuuden tai koulun järjestyksen, koulunjohtaja voi evätä oppilaan opetuksen loppupäiväksi, jolloin vanhemmat ovat velvollisia noutamaan lapsen kotiin.

Mikäli jälki-istuntoja on kertynyt kolme kappaletta, järjestetään huoltajapalaveri ja tilanteen seuranta. Mikäli jälki-istuntoja kertyy yhä, järjestetään uudestaan huoltajapalaveri, jonka aiheena on kirjallisen varoituksen antaminen.

Mikäli jälki-istunnot ja kirjallinen varoitus eivät tuota tulosta, oppilas voidaan erottaa koulusta määräajaksi. Päätöksentekijänä toimii tällöin sivistyslautakunta koulunjohtajan esityksen perusteella.

 


Leave a Reply