0

ANTTOLAN KOULUN KASVATUKSELLINEN POLKU

 

RIKKEEN LAATU

SEURAAMUS

RIKKEESTÄ

JOS EDELLÄ MAINITTU EI AUTA

LIEVÄ RIKKOMUS:

yksittäinen koulun säännön rikkominen

puhuttelu heti tilanteessa

Toistuvista rikkeistä kasvatuskeskustelu koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Ilmoitus huoltajalle, jolla mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun.

VALEHTELU

puhuttelu heti tilanteessa

jälki-istunto 30 min

VAKAVA RIKKOMUS:

esimerkiksi lumipallojen heitto, kiroilu, keskisormen näyttäminen, lunttaaminen, lievä väkivalta, energiatuotteiden käyttäminen

puhuttelu heti tilanteessa,

Wilmaan merkintä kyseisen oppitunnin kohdalle

jälki-istunto 45 min

TÖRKEÄ RIKKOMUS:

esimerkiksi luvaton poistuminen/ karkaaminen koulualueelta, törkeä väkivallalla uhkailu, törkeä väkivaltainen käytös, päihteiden käyttö

ilmoitus vanhemmille heti, puhuttelu heti tilanteessa, Wilmaan merkintä kyseisen oppitunnin kohdalle, jälki-istunto 45 min

lisäksi päihteidenkäytöstä ja törkeästä väkivaltaisesta käytöksestä välittömästi ilmoitus poliisille ja sosiaalitoimeen, Ankkuritiimiin

ilmoitus poliisille ja sosiaalitoimeen, Ankkuritiimiin, kirjallinen varoitus

KOTITEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTI

Wilmaan merkintä kyseisen oppitunnin kohdalle

Kolmen merkinnän jälkeen → oppitehtävät tehdään koulupäivän jälkeen (max. 45 min), merkinnät nollautuvat kuun alussa

tai luokkakohtainen järjestely (esim. läksyparkki)

LUVATON POISSAOLO

(poissaolo katsotaan luvattomaksi, mikäli huoltajalta ei ole tullut ilmoitusta koululle kello 12 mennessä)

Luvattomat poissaolot korvataan. Korvaamisesta tulee ilmoitus kotiin. Merkintä Wilmaan.

Toistuvista poissaoloista oppilashuollolliset toimenpiteet (ks. poissaoloihin puuttumisen malli)

TAHALLINEN, TOISTUVA HÄIRINTÄ OPPITUNNEILLA TAI KOULUN YHTEISÖSSÄ (ml. välitunnit, retket, jne.)

Sisältää kaikkien koulun henkilökuntaan kuuluvien aikuisten sekä vierailijoiden antamien ohjeiden ja kehotusten tahallisen ja toistuvan noudattamatta jättämisen

Puhuttelu heti tilanteessa. Wilmaan merkintä oppitunnin häirinnästä, merkintä tulee myös välitunneista edellisen oppitunnin kohdalle. Merkinnät nollautuvat kuukausittain.

Jälki-istunnot merkitään Wilmaan tukilehdelle.

Kolmen merkinnän jälkeen → jälki-istunto 45 min

Mikäli häirintä vaarantaa muiden turvallisuuden tai koulun järjestyksen, opetus voidaan evätä  loppupäiväksi koulunjohtajan päätöksellä.

JÄLKI-ISTUNTOJA ON KERTYNYT KOLME

Huoltajapalaveri ja tilanteen seuranta, Wilma-merkintä tukilehdelle.

Tapauskohtaisesti jatkossa huoltajapalaveri. Tilanne käsitellään oppilashuoltoryhmässä (OHR).

KESKUSTELUT, JÄLKI-ISTUNNOT JA KIRJALLISET VAROITUKSET EIVÄT OLE TUOTTANEET TULOSTA

Määräaikaista erottamista harkitaan tapauskohtaisesti, päätöksentekijänä sivistyslautakunta koulunjohtajan esityksen perusteella.

 

Leave a Reply