0

 

 

KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTI Käyttäytymisen arvioinnissa ei arvioida oppilaan persoonaa, temperamenttia tai luonnetyyppiä, vaan käyttäytymistä kouluyhteisön jäsenenä.

Sanallinen arviointi Sanallinen arviointi 1-2 luokilla

- Käyttäytymisen sanallinen arviointi annetaan aina todistuksen liitteenä.

- Työskentely arvioidaan osana oppiaineita.

Käyttäytymisen arvioinnin kohteet

• Noudatat hyviä tapoja.

• Otat toiset huomioon.

• Noudatat sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.

• Käyttäydyt tilanteen edellyttämällä tavalla eri tilanteissa.

Neliportainen asteikko

• tavoitteet saavutettu erinomaisesti • tavoitteet saavutettu hyvin • tavoitteet saavutettu osittain • tavoitteet saavutettu heikosti

Numeroarviointi 3-9 luokilla

Arvosana 10 -Ottaa toiset ihmiset huomioon esimerkillisellä tavalla omassa toiminnassaan. -Noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia erinomaisesti ja ymmärtää sääntöjen merkityksen -Edistää luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan esimerkillisellä tavalla. -Osaa esimerkillisesti käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa sekä noudattaa hyviä tapoja esimerkillisesti. -Kielenkäyttö on moitteetonta. -Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 10 saamiselle

Arvosana 9 -Ottaa toiset ihmiset huomioon kiitettävällä tavalla omassa toiminnassaan. -Noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia kiitettävästi. -Edistää luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan kiitettävällä tavalla. -Osaa käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa sekä noudattaa hyviä tapoja -Kielenkäyttö on moitteetonta. -Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 9 saamiselle

Arvosana 8 -Ottaa yleensä toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. -Noudattaa yleensä sovittuja sääntöjä ja sopimuksia.-Edistää yleensä luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan. -Osaa pääsääntöisesti käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. Hyvien tapojen noudattamisessa on jonkin verran parantamisen varaa. -Kielenkäyttö on pääsääntöisesti moitteetonta. -Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 8 saamiselle.

Arvosana 7 -Ottaa vaihtelevasti toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. -Noudattaa vaihtelevasti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia -Ei yleensä edistä luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan. -Käyttäytyy vaihtelevasti tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. Hyvien tapojen noudattamisessa on parantamisen varaa. -Ei hallitse tilanteenmukaista kielenkäyttöä. -Useampia luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia.

Arvosana 6 -Vaikeuksia ottaa toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. -Vaikeuksia noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia. -Vaikeuttaa luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan. -Ei hallitse tilanteen edellyttämää toimintatapaa oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. Hyvien tapojen noudattamisessa on huomattavia puutteita. -Kielenkäyttö on usein epäasiallista. -Luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia on kertynyt paljon.

Arvosana 5 -Suuria vaikeuksia ottaa toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. -Toistuvia vaikeuksia noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia. -Vaikeuttaa merkittävällä tavalla luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä, -Ei lainkaan hallitse tilanteen edellyttämää toimintatapaa oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. Ei noudata hyviä tapoja. -Kielenkäyttö on epäasiallista. -Luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia kertyy jatkuvasti.

Arvosana 4 Oppilaan käyttäytymisessä on niin suuria vaikeuksia, ettei hän täytä edellä esitettyjä käyttäytymisen kriteerejä edes välttävällä tavalla

SeutuOPSissa on julkisena nähtävillä Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

kayttaytymisen-arvioinnin-kriteerit.pdf (wordpress.com)

Leave a Reply