Yleistä

Published on 08 syyskuu 2022 by Jukka Raivio in Ei kategoriaa

0

TUKIOPETUS

Perusopetuslain mukaan opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jäänneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta. Opetusta voidaan antaa yksittäiselle oppilaalle tai pienryhmälle. Samoin oppilaita voi koota samaan tukiopetusryhmään eri luokilta. Kuljetusoppilaille varataan myös mahdollisuus tukiopetukseen. Tukiopetusta ei anneta oppilaiden kouluaikaisten lomien vuoksi.

 

OPPILAAN POISSAOLO

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta ensimmäisen poissaolopäivän aikana klo 12.00 mennessä, mieluiten kuitenkin heti aamulla. Tiedon oppilaan poissaolosta voi jättää puhelimitse kenelle tahansa koulun henkilökunnasta. Wilmalla voi tehdä suoraan poissaoloilmoituksen. Viesti toimitetaan opettajalle. Taksioppilaiden poissaolo tulee ilmoittaa myös taksinkuljettajalle, joiden yhteystiedot löytyvät kuljetustiedotteesta. Ennalta tiedetyissä poissaoloissa luokanopettaja voi myöntää luvan korkeintaan kolmeen (3) päivään. Pidemmät poissaolot myöntää rehtori. Loma-anomus tehdään Wilma-ohjelmalla . Huoltajalla on velvollisuus huolehtia oppilaan koulutehtävistä ja uusien asioiden opettamisesta loman aikana.

OPETTAJAN POISSAOLO

Opettaja voi olla poissa koulusta sairauden, koulutuksen tai muun syyn vuoksi. Poissaolon ajaksi hänelle hankitaan sijainen. Äkillisissä sairastapauksissa ei aina sijaisen hankkiminen onnistu, joten joudumme turvautumaan muihin ratkaisuihin: toinen opettaja hoitaa omaa ja poissaolijan luokkaa, rehtori / vapaana oleva opettaja sijaistaa poissaolijaa, koulunkäyntiavustaja ohjaa ja valvoo annettujen ohjeiden mukaan luokan oppilaita, oppilaat jaetaan toisten opettajien ryhmiin tai koulunkäyntiavustaja toimii sijaisena luokassa. Rehtori suunnittelee sijaisjärjestelyt ja huomioi, että työskentely on turvallista ja toimivaa opettajan poissaolosta huolimatta.

KOULUNKÄYNNINOHJAAJAT

Ohjaajien ensisijainen tehtävä on olla oppilaiden ja opettajan tukena ja apuna oppitunneilla.  Koulunkäynninohjaajat ovat mukana myös välitunneilla valvovien opettajien lisäksi sekä osa heistä vastaa iltapäiväkerhotoiminnasta.

KOULUTAPATURMAN SATTUESSA

Oppilailla on tapaturmavakuutus kouluaikana kuten myös koulumatkoilla. Vakuutus kattaa myös leirikoulut,  urheilutapahtumat ja retket. Koulutapaturman sattuessa otamme yhteyttä huoltajiin ja sovimme jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa huoltajat vievät lapsen terveyskeskukseen, hammashoitolaan tai ensiapuun.  Jos tapaturman seurauksena oppilas tarvitsee tilapäisesti koulukuljetusta, koulutoimi järjestää sen.

KOULUAIKANA RIKKOUTUNEET OPPILAAN OMAT TAVARAT

Kaupungilla / koululla ei ole vakuutusta, joka korvaa oppilaan rikkoutuneita tavaroita kouluaikana. Jos rikkoutuminen tapahtuu oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa tai toinen tahallaan tekee vahinkoa, pitää huoltajien keskenään sopia korvausasioista.

 

Leave a Reply