Suosituksia lasten ja nuorten kokeman syrjinnän vähentämiseksi

Lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettu ovat julkaisseet yhteiset suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän vähentämiseksi.

Suosituksiin sisältyy mm. ehdotus yhdenvertaisuuslain uudistamiseksi niin, että siinä velvoitetaan kouluja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelma käytännön toimintamalleineen syrjinnän ehkäisemiseksi.

> www.lapsiasia.fi