OAJ jätti ehdotuksensa opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ esittää säädettäväksi lakia opettajana toimivan henkilön velvollisuudesta rekisteröityä opettajarekisteriin. Ammattinimike tulisi OAJ:n mielestä suojata koko opetus- ja kasvatusalalla päiväkodista yliopistoon. Rekisteröityminen antaisi oikeuden toimia ja esiintyä alan ammattilaisena.

Rekisteröinnin myötä opettajat saisivat oikeuden käyttää eri opettajanimikkeitä. Oikeus käyttää suojattua opetusalan ammattinimikettä voitaisiin myöntää vain sellaiselle henkilölle, joka täyttää kelpoisuusehdot. Lain tarkoituksena olisi mm. turvata yhdenvertaisuutta kasvatus- ja koulutuspalveluissa koko maan alueella. Ammattinimikkeen suojaaminen edistäisi myös oppimisympäristön turvallisuutta sekä kasvatus- ja opetuspalvelujen laatua.

- Opettajarekisteri olisi yksi keino taata, että opettajien osaaminen sekä opetuspalvelujen laatu pysyvät korkeatasoisina myös tulevaisuudessa. Rekisteri lisäisi myös avoimuutta. Esimerkiksi vanhemmat ja opiskelijat voisivat siitä helposti tarkistaa, onko opettajana toimivalla henkilöllä tehtävään edellytetty koulutus. Rekisteröinti helpottaisi myös opettajankoulutustarpeen ennakointia. Se auttaisi osaltaan myös työnantajaa rekrytoinnissa, puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

OAJ esitteli malliaan opettajan ammatin suojaamisesta ja valtakunnallisen opettajarekisterin perustamisesta tapaamisessaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdon kanssa. Järjestö jätti ehdotuksensa valmiina säädösluonnoksina. Rekisteriä voisi ylläpitää esimerkiksi aluehallintovirasto tai opetushallitus. OAJ:n toiveena on, että opettajan ammattinimikkeen suojaaminen sisällytetään uuteen hallitusohjelmaan.

Lähde: oaj.fi