Kodin ja Koulun Päivä 16.9.

Opetushallitus, Suomen Rehtorit, Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland kutsuvat kaikki Suomen peruskoulut juhlistamaan kodin ja koulun yhteistyötä viettämällä valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää 16.9.2011.

Kodin ja Koulun Päivää voidaan viettää monin eri tavoin. Päivän keskiössä on lapsen oppimisen ja kasvatuksen tukeminen. Päivään pyydetään ilmoittautumaan 3.6.2011 mennessä päivän nettiosoitteessa. Opetushallitus postittaa kutsut päivän viettoon kaikille peruskouluille ja vanhempainyhdistyksille viikolla 15. Ilmoittautuneille lähetetään virikkeitä päivän järjestelyihin.

Tehdään yhdessä

Kodin ja Koulun Päivän tavoitteena on edistää vanhempien ja koulun kumppanuutta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että koulut ja vanhempainyhdistykset ottavat Kodin ja Koulun Päivän omakseen ja ryhtyvät suunnittelemaan, miten omassa koulussa tapahtumapäivää vietetään. Kodin ja Koulun Päivässä on tärkeää rakentaa myönteisiä kohtaamisia opettajien, vanhempien ja oppilaiden välille.

Tavallinen kelpaa – pienikin riittää

Kodin ja Koulun Päivän suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä muistaa: tavallinen kelpaa, pienikin riittää. Tapahtumien tai toiminnan ei tarvitse olla suurta eikä uutta, kertaalleen kokeillut ideat ovat usein toimivia. Luovuutta voi kuitenkin virittää. Myös joku jo suunnitelmissa oleva hanke voidaan sijoittaa Kodin ja Koulun Päivään.

Useilla paikkakunnilla koulut, opettajat ja vanhempainyhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä. Kodin ja Koulun Päivä tarjoaa mahdollisuuden myös yhteisen tilaisuuden järjestämiseen – vaikkapa rehtorin aamukahveille tai koulun pihatalkoisiin.

Samat lähtökohdat, erilaiset ympäristöt

Kodin ja koulun yhteistyö on arkea jokaisessa koulussa. Vanhempaintoimintaa on niin pienissä maaseutukouluissa kuin isojen asutuskeskusten kouluissa. Kodin ja Koulun Päivän vietossa korostuu se, että kodin ja koulun yhteistyötä tehdään samojen tavoitteiden puolesta paikallisista lähtökohdista.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, 050 544 3757,