Liikenne koskettaa kaikkia – liikenneturvallisuusviikko 2011

Nuorempi ottaa mallia – kaikessa

”Vähän nolottaa ajaa kypärä päässä, kun yläkoululaisia tulee vastaan.
Toisaalta – olis sekin kyllä noloa, jos mulla ei oliskaan kypärää, kun oma kummioppilas tulee vastaan.”
-Kuudesluokkalainen tyttö-

 

Opetushallitus järjestää liikenneturvallisuusviikon 12.–16.9.2011 yhteistyössä liikennekasvatuksen yhteistyöverkoston kanssa. Teemaviikko kannustaa opettajia ottamaan esille liikenneturvallisuusteemoja läpi kouluvuoden opetustyössä ja koulun arjessa. Mukaan kutsutaan kaikki kouluasteet esiopetuksesta lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin saakka.

Liikennekasvatuksen tavoitteena kaikilla kouluasteilla on liikennekäyttäytymistä ja -turvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja asenteiden kehittäminen. Suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Oppilaan ominaisuuksien ja taitojen kehittyessä sisältöä rakennetaan aiemmin opittujen asioiden pohjalle.

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, myös liikenteessä

Turvallisia toimintatapoja opetetaan niin kotona kuin koulussa. Varmimmin turvalliset tavat omaksutaan, kun ympäristö omalla esimerkillään ja käytöksellään tukee turvallista toimintaa.

Pienemmät oppilaat ottavat koulussa aikuisten lisäksi mallia isommilta oppilailta. Isompia oppilaita voidaan käyttää koulun liikennekasvatuksessa tukena ja malleina pienemmille oppilaille. Opetetaan isoille ensiksi asia ja myöhemmin käytetään heidän osaamistaan pienempien opettamisessa.

Liikennekasvatus on parhaimmillaan pitkäjänteistä ja jatkuvaa. Siirryttäessä koulusta tai koulumuodosta toiseen liikenteen turvallisten toimintatapojen tulisi säilyä.