TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa jokaista arkipäivää

Videossa esitellään muutamia käytännön esimerkkejä siitä, miten kosketustaulua ja tietokoneita voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa yhdessä oppilaiden kanssa.