Kodin ja Koulun Päivä 16.9.2011 – tavoitteena lapsen vahva tuki

Kaikille peruskouluille avointa Kodin ja Koulun Päivää vietetään perjantaina 16.9.2011. Ensimmäiseen valtakunnalliseen Kodin ja Koulun Päivään on ilmoittautunut mukaan jo lähes 400 koulua kautta Suomen.

Uusi hallitusohjelma korostaa kodin ja koulun yhteistyön tärkeyttä. – Hallitusohjelman mukaisesti koulun tukea vanhempien kasvatustyölle sekä kodin ja koulun yhteistyötä vahvistetaan tällä hallituskaudella. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus henkiseen ja sivistykselliseen kasvuun, toteaa opetusministeri Jukka Gustafsson. Opetusministeri Gustafsson toimii Kodin ja Koulu Päivän suojelijana.

Virallisen tervehdyksen Kodin ja Koulun Päivälle lähettää Tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Kodin ja Koulun Päivän tärkein tavoite on lapsen oppimisen ja kasvatuksen tukeminen. Parhaiten tavoite saavutetaan kasvatusvastuuta jakavien aikuisten keskinäistä yhteistyötä vahvistamalla. Kodin ja Koulun Päivänä tarkoitus on järjestää myönteisiä kohtaamisia opettajien, vanhempien ja oppilaiden välille, sekä nostaa esiin yhteisiä, lapsen kasvua ja hyvinvointia edistäviä tavoitteita.

Meidän koulu

Koulut voivat toteuttaa Kodin ja Koulun Päivää vapaasti omien paikallisten tarpeiden pohjalta. Päivää voidaan viettää jo entuudestaan tuttuun tapaan, tai ideoimalla uusia yhteistyömuotoja koulun ja kotiväen keskuudessa. Monissa kouluissa päivän suunnittelu ja toteutus tehdäänkin yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Myös lasten osallistuminen yhteisen päivän toteutuksessa on tärkeää. Teemapäivän taustaorganisaatiot tarjoavat suunnittelun pohjaksi ideoita ja materiaalia, ja kokoavat hyviä käytänteitä kaikkien käyttöön.

Mukaan ilmoittautuneet koulut on listattu teemapäivän verkkosivuille, josta on luettavissa myös tasavallan presidentin tervehdys Kodin ja Koulun Päivälle torstaina 15.9. Teemapäivän ruotsinkielinen sivusto on Förbundet Hem och Skolan i Finland -yhdistyksen kotisivulla.

Kutsu teemapäivän viettoon lähetettiin kaikkiin Suomen peruskouluihin huhtikuussa 2011. Teemapäivän taustalla ovat Opetushallitus, Suomen Rehtorit ry, Suomen Vanhempainliitto ja Förbundet Hem och Skola i Finland.

Lisätietoja:
Opetushallitus, opetusneuvos Ritva Järvinen, 040 348 7337
Suomen Rehtorit ry, varapuheenjohtaja Jukka Kuittinen, 050 559 6969
Suomen Vanhempainliitto, toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, 050 544 3757
Förbundet Hem och Skola i Finland, verksamhetsledare Micaela Romantschuk, 050 336 2016

Lähde: www.oph.fi