Suomi 100 -juhlavuosi

Opetushallitus innostaa ja kannustaa kaikkia Suomen päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia huomioimaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden monipuolisesti opetuksessa ja kaikissa muissa toiminnoissaan lukuvuosina 2016–2017 ja 2017–2018.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Juhlavuoden aikana päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa on mahdollista ymmärtää mennyttä syvällisemmin, kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen.

Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta. Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan vuonna 2017 sekä osin jo loppusyksystä 2016 laajalla ja monipuolisella ohjelmalla sekä erilaisilla hankkeilla. Juhlavuoden teema on ”Yhdessä”, joka antaa mahdollisuuksia yhteisöllisyyttä edistävän toimintakulttuurin kehittämiseen.

Juhlavuoden ohjelmaopas kouluille

Opetushallitus informoi juhlavuodesta päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tiedottein sekä näillä sivuilla, esitellen juhlavuoden toteuttamista edistäviä hankkeita, pedagogisia aineistoja, ideoita ja hyviä käytänteitä yhteistyössä Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hankkeen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Näillä sivuilla julkaistaan myöhemmin keväällä 2016 opas juhlavuoden hankkeista päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Oppaaseen on koottu tietoa erityisesti kouluille ja oppilaitoksille suunnatuista hankkeista osallistumisohjeineen. Oppaan ja edu.fi-sivuston Suomi100-sivujen lisäksi myös Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -verkkosivustolta löytyy tietoa juhlavuoden hankkeista.