Archive by Author

Opettajatiedonkeruu alkamassa

Kaikkiin peruskouluihin, lukioihin, ammatillisiin ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin on tulossa Tilastokeskuksesta sähköiset lomakkeet tietojen keräämiseksi mm. opettajien koulutustaustasta, kelpoisuudesta, opetusryhmien koosta, täydennyskoulutuksesta. Aiemmissa kyselyissä on saatu tärkeää tietoa esim. opetusryhmien koosta. Nyt kysytään esim. opettajien saamasta täydennyskoulutuksesta ja opettajan käytössä olevista tietokoneista. OAJ on ollut mukana suunnittelemassa kyselyä ja pitää tärkeänä, että opettajat vastaisivat kyselyyn mahdollisimman kattavasti ja [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Pinkka-lajintuntemuksen oppimisympäristö

Pinkka on eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva verkko-oppimisympäristö. Pinkan nimi viittaa nipuiksi koottuihin kuiviin kasvinäytteisiin, joihin perehtymällä kasveista kiinnostuneet ovat perinteisesti opiskelleet lajintuntemusta. Pinkka perustuu laajaan kuvista ja tekstistä koottuun tietokantaan. Tietokannasta koostetaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja tietopaketteja tai opinto kokonaisuuksia – virtuaalisia näytepinkkoja. Ensisijaisen kohderyhmän perusteella pinkat voi jakaa viiteen ryhmään: ensi sijassa opiskelijoille ja tutkijoille [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Kantapuu – Museotietokanta

Kantapuu on museotietokanta, jonka kautta voit selata Suomen Metsämuseo Luston, Lapin metsämuseon, Pielisen museon, Nurmeksen museon, Verlan tehdasmuseon, Möhkön ruukkimuseon sekä Suomen Metsästysmuseon kokoelmia. Kantapuu-tietokanta sisältää laajan valikoiman suomalaisesta metsäkulttuurista kertovia valokuvia, esinekuvia ja niihin liittyviä tietoja sekä kirjakokoelmia. Lisäksi tietokannassa on myös muuta kulttuurihistoriallista aineistoa. Kantapuun kautta voit myös tilata haluamastasi arkisto- tai esinekuvasta [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Kouluilla kerhotoimintaa jo lähes koko maassa

Koulujen kerhotoiminta on laajentunut kaikkialle Suomeen. Kerhoja on tänä syksynä käynnistynyt noin 12 000 ja niiden toimintaan osallistuu runsaat 200 000 lasta ja nuorta. Manner-Suomen kunnista 85 % osallistuu koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Näissä kunnissa asuu 95 % Suomen väestöstä. Kerhotoimintaa toteuttaa kolme neljästä mukana olevien perusopetuksen järjestäjien koulusta. Opetushallitus on jakanut valtion erityisavustusta perusopetuksen järjestäjille kerhotoiminnan [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä