Arkisto | Ajankohtaista RSS feed for this section

Opetusministeri Virkkunen: KiVa Koulu -ohjelma lähes puolittanut koulukiusaamisen

Opetusministeri Henna Virkkunen esitteli suomalaista koulukiusaamisen vastaista KiVa Koulu -ohjelmaa EU-maiden opetusministereille Unkarissa tiistaina. EU:n opetusministerikokouksen aihe oli aktiivinen kansalaisuus. – KiVa Koulu -ohjelma on vaikuttanut myönteisesti jo tuhansien suomalaisten koululaisten elämään. Ohjelma vähentää selvästi kiusaamista ja kiusatuksi joutumista, Virkkunen sanoi Budapestissä. KiVa Koulu -ohjelmassa on mukana yli 80 prosenttia Suomen perusopetusta antavista kouluista. Ohjelma [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma valmis toteutettavaksi

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla nostetaan opettajien valmiutta käyttää tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia palveluja, parannetaan yhteyksiä, laitteita ja oppimateriaaleja sekä kehitetään koulujen ja yritysten kumppanuutta. Opetushallituksen ja liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä tilaisuudessa Viikin Normaalikoululla 23.3. puolueiden kansanedustajaehdokkaat keskustelivat Kansallisen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman jalkauttamisesta. Keskustelutilaisuus ja siihen liittyvät kommenttipuheenvuorot on [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Taito- ja taideaineiden oppimistulosten arviointi vuonna 2010

Oppilaiden asennoituminen musiikin, kuvataiteen ja käsityön opiskeluun on pääosin myönteistä, niiden osaaminen keskimäärin välttävää tai tyydyttävää. Oppilaat, opettajat ja rehtorit pitävät näitä oppiaineita luonteeltaan varsin toiminnallisina, oppilaslähtöisinä ja kouluyhteisöä rakentavina. Koululiikuntaan suhtaudutaan myönteisemmin kuin koulunkäyntiin yleensä: oppilaista 72 % kertoo pitävänsä liikunnasta. Opetushallitus on arvioinut musiikin, kuvataiteen ja käsityön oppimistuloksia perusopetuksen 9. luokalla. Samanaikaisesti Jyväskylän yliopisto [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Suomalaiset opettajat valokeilassa

New Yorkissa 16.–17.3. pidettyyn kansainväliseen opettajuusseminaariin oli kutsuttu Pisa-tutkimusten parhaimmisto. Paikalla oli opetusministeriöiden ja opettajajärjestöjen johtajia 16 maasta keskustelemassa opettajuudesta ja koulutuksesta. Seminaarissa oli kaikkiaan 350 osallistujaa. – Oli huimaa ja ylpeää olla edustamassa suomalaista koulua ja opettajia. Tuskin missään seminaarissa Suomi on mainittu hyvänä esimerkkinä vähintään puolen tunnin välein. Suomalainen koulutus nostettiin maailmanluokkaan lukuisissa [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Suosituksia lasten ja nuorten kokeman syrjinnän vähentämiseksi

Lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettu ovat julkaisseet yhteiset suositukset lasten ja nuorten kokeman syrjinnän vähentämiseksi. Suosituksiin sisältyy mm. ehdotus yhdenvertaisuuslain uudistamiseksi niin, että siinä velvoitetaan kouluja laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelma käytännön toimintamalleineen syrjinnän ehkäisemiseksi. > www.lapsiasia.fi

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Kansalliskieliselvitys esittää toimenpiteitä toisen kotimaisen kielen osaamisen parantamiseksi

Opetushallitus on selvittänyt, onko kansalliskieltemme, suomen ja ruotsin, opetus riittävää perustuslaissa säädettyjen kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Selvitys käsittelee suomen ja ruotsin kielen osaamisen tarvetta työelämässä, kielten opetusta toisena kotimaisena kielenä sekä toisen kotimaisen kielen oppimistuloksia janiiden kehitystä. Perustuslaista ei voida suoraan johtaa millaista kansalliskieltemme opetuksen tulisi olla, eikä perustuslakiin sisälly yksiselitteistä ”raja-arvoa” kielten osaamiselle. Kielellisiä oikeuksia [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Opetusministeri Henna Virkkunen: Opettajien työskentelyvälineet saatava kuntoon

Opetusministeri Henna Virkkunen haluaa vauhdittaa tieto- ja viestintätekniikan parempaa hyödyntämistä perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa. Ministeri Virkkunen kommentoi uutta Opettajat Suomessa 2010 -julkaisua. Tuoreen opettajatiedonkeruun mukaan vain puolella opettajista on työssään käytössä henkilökohtainen tietokone. Virkkusen mielestä opettajien työvälineet on saatava rivakasti kuntoon. – Koulujen väliset erot tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä ovat liian suuria. Osassa kouluista [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Palkkasopu kaikilla sopimusaloilla

OAJ:n kaikilla sopimusaloilla on nyt saavutettu neuvottelutulos tai jo allekirjoitettu sopimukset.  – Tämä on hyvä asia. Palkankorotusten tasolla ei päästä juhlimaan, mutta nykyisessä taloustilanteessa ne ovat säällisiä. Palkan ostovoima säilyy ennallaan, jos inflaatio ei kiihdy voimakkaasti nykytasosta. Yksityisalojen tulevien sopimusten taso viitoittaa puolestaan julkisalojen seuraavien sopimusten tasoa, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo. Lähde: www.oaj.fi

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Opettajatiedonkeruu alkamassa

Kaikkiin peruskouluihin, lukioihin, ammatillisiin ja vapaan sivistystyön oppilaitoksiin on tulossa Tilastokeskuksesta sähköiset lomakkeet tietojen keräämiseksi mm. opettajien koulutustaustasta, kelpoisuudesta, opetusryhmien koosta, täydennyskoulutuksesta. Aiemmissa kyselyissä on saatu tärkeää tietoa esim. opetusryhmien koosta. Nyt kysytään esim. opettajien saamasta täydennyskoulutuksesta ja opettajan käytössä olevista tietokoneista. OAJ on ollut mukana suunnittelemassa kyselyä ja pitää tärkeänä, että opettajat vastaisivat kyselyyn mahdollisimman kattavasti ja [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä

Pinkka-lajintuntemuksen oppimisympäristö

Pinkka on eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva verkko-oppimisympäristö. Pinkan nimi viittaa nipuiksi koottuihin kuiviin kasvinäytteisiin, joihin perehtymällä kasveista kiinnostuneet ovat perinteisesti opiskelleet lajintuntemusta. Pinkka perustuu laajaan kuvista ja tekstistä koottuun tietokantaan. Tietokannasta koostetaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja tietopaketteja tai opinto kokonaisuuksia – virtuaalisia näytepinkkoja. Ensisijaisen kohderyhmän perusteella pinkat voi jakaa viiteen ryhmään: ensi sijassa opiskelijoille ja tutkijoille [...]

Lisää...Kommentit poissa käytöstä