oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

Koulun oppilashuoltoryhmä:

vararehtori  luokanopettaja Tanja Kaasinen

erityisopettajat Iina Herranen

lehtori Minna Kovanen

kouluterveydenhoitaja Aila Räsänen

koulutyön tukihenkilö Tarja Niskanen

rehtori Tommi Tikka

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti parillisten viikkojen tiistaina. Ottakaa yhteyttä ryhmän jäseniin, jos jokin asia oppilaiden hyvinvoinnissa huolestuttaa.