oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.

Koulun oppilashuoltoryhmä:

vararehtori  luokanopettaja Tanja Kaasinen

erityisopettajat Helena Heikkinen ja Kaisa Suutala

lehtori Leena Sallinen

kouluterveydenhoitaja Aila Räsänen

koulutyön tukihenkilö Liisa Maikola

rehtori Tommi Tikka

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti parittomien viikkojen tiistaina. Ottakaa yhteyttä ryhmän jäseniin, jos jokin asia oppilaiden hyvinvoinnissa huolestuttaa.

Oppilashuoltoryhmä kutsuu vähintään kaksi kertaa vuodessa koolle yhteistyötahot suunnittelemaan linjauksia hyvälle oppilashuoltotyölle.