Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta käsittää vuosiluokat 1–9. Oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Oppilaskunta hallituksensa välityksellä suunnittelee ja ideoi toimintansa vuosittain yhdessä oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa.

Vuoden 2019–2020 oppilaskunnanhallitus (1 oppilas/ luokka-aste):

 

9. lk: Eemeli Kapanen

8. lk: Santeri Aalto

7. lk: Ida Tissari

6. lk: Jere Karvinen

5. lk: Eetu Lyytinen

4. lk: Iiris Karvinen

3. lk: Elias Jyrkinen

2. lk Leo Heiskanen

1. lk Miina Kettunen

Oppilaskunnan toiminnan ensisijainen tavoite on, että oppilas tulee aidosti kuulluksi omassa asiassaan. Oppilaskunta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa omiin asioihinsa. Se järjestää myös viihteellistä toimintaa arjen aherrukseen.

Mikäli oppilaskunnan hallituksen jäsen ei käy kokouksissa, hänen tilalleen on jo valittu varajäsen. 7. luokan edustajat toimivat kokouksissa sihteerinä. Oppilaskunta pyrkii kehittämään koulun ilmapiiriä ja oppimisympäristöä opiskelumyönteiseksi ja oppilaiden erilaisuutta tukevaksi ja hyväksyttäväksi.