Oppilaskunta

Oppilaskuntatoiminta käsittää vuosiluokat 1–9. Oppilaskunta kokoontuu kerran kuukaudessa. Oppilaskunta hallituksensa välityksellä suunnittelee ja ideoi toimintansa vuosittain yhdessä oppilaskunnan ohjaavan opettajan kanssa.

Vuoden 2018–2019 oppilaskunnanhallitus (1 oppilas/ luokka-aste):

9. lk: Ian Laitinen

8. lk: Eemeli Kapanen

7. lk: Severi Luostarinen

6. lk: Satu Männynsalo

5. lk: Jere Karvinen

4. lk: Kristiina Räsänen

3. lk: Aapo Savolainen

2. lk: Matias Montonen

1.lk Lotta Bäck

Oppilaskunnan toiminnan ensisijainen tavoite on, että oppilas tulee aidosti kuulluksi omassa asiassaan. Oppilaskunta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden vaikuttaa omiin asioihinsa. Se järjestää myös viihteellistä toimintaa arjen aherrukseen.

Mikäli oppilaskunnan hallituksen jäsen ei käy kokouksissa, hänen tilalleen on jo valittu varajäsen. 7. luokan edustajat toimivat kokouksissa sihteerinä. Oppilaskunta pyrkii kehittämään koulun ilmapiiriä ja oppimisympäristöä opiskelumyönteiseksi ja oppilaiden erilaisuutta tukevaksi ja hyväksyttäväksi.