Rehtorin tervehdys

Tervehdys koteihin!

Tänä vuonna Enonkosken koulussa on 143 oppilasta. Koulun oppilasmäärä siis jatkaa kasvuaan, n. 20% lisäys kolmessa vuodessa! Keskimäärin luokilla on n. 16 oppilasta. Tämä mahdollistaa edelleen sen, että oppilaat saavat tukea riittävästi. Lisäksi eskarissa, ykkösessä ja kakkosessa on opettajan lisäksi lähes koko ajan kaksi aikuista. Myös yhdysluokassa 5-6 on enimmäkseen kaksi aikuista.

Lukuvuoden painopistealueita ovat koulussamme liikkumisen ja lukemisen lisääminen. Näistä molemmista on oltu valtakunnallisesti huolissaan, joten yritämme omalta osaltamme lisätä / monipuolistaa enonkoskelaisten lasten ja nuorten liikkumista ja lukemista. Toivottavasti ohjaatte kotonakin lapsianne yhä enemmän lukemaan ja liikkumaan! Tehkää näitä asioita myös yhdessä! Lukuvuoden jälkeen jaamme stipendejä myös näissä asioissa kunnostautuneille ja innostustaan lisänneille oppilaille. Emme siis välttämättä eniten harrastaville.

Kolmas tämän lukuvuoden iso painopistealue on arjen taitojen harjoittelu. Olemme huomanneet, että on kymmeniä taitoja / asioita, joita meidän kaikkien tulee osata. Näitä ovat esim. luettava käsiala, riittävä uni, oikeaoppinen käsien pesu, luistinten nauhojen sitominen, käyttäjätunnuksien muistaminen, avun hälyttäminen, näppäimistön käyttö, hyvät käytöstavat… Listaa voisi jatkaa pitkälle! Näitä asioita totta kai harjoitellaan koulun arjessa päivittäin, mutta lisäksi pidämme seitsemän kokonaista koulupäivää, jolloin koko koulu toiminnallisesti harjoittelee tiettyyn teemaan liittyviä juttuja. Uskon, että näin saamme aikaan mukavia ja yhteisöllisiä oppimiskokemuksia. Ensimmäinen teemapäivä lokakuun alussa liittyy pelastus- ja turvallisuustaitoihin, seuraava marraskuussa puhtauteen ja terveyteen. Päiviä on n. kerran kuukaudessa ja niistä tiedotetaan Wilmassa vielä erikseen.

Kouluruokailuun oppilaat ovat kyselyissä olleet perinteisesti selvästi tyytyväisempiä kuin lähialueen kouluissa. Saamamme palautteen perusteella yritämme kuitenkin edelleen nostaa tasoa. Tästä vuodesta lähtien tarjoamme mm. 3-6.-luokkalaisille entistä paremman välipalan pitkinä koulupäivinä sekä monipuolistamme lämpimän ruuan ”lisukkeita”. Kannustamme näin lapsia syömään terveellisesti ja monipuolisesti.

Koko koulun vanhempainilta on ke 26.9 klo 18.00. Ohjelmassa on asiaa lasten ja nuorten mielenterveydestä. Samana päivänä koululla on avoimet ovet klo 9-15. Tervetuloa seuraamaan silloin tunteja ja muuta koulun toimintaa!

Tästä tiedotteesta löydät paljon infoa koulun toiminnasta. Olkaa aina tarvittaessa yhteydessä lapsenne opettajaan ja minuun. Oikein hyvää lukuvuotta meille kaikille!

 

27.8.2018    Tommi Tikka, rehtori-sivistystoimenjohtaja

 

Tervehdys koteihin!

Tänä vuonna Enonkosken koulussa on 136 oppilasta. Koulun oppilasmäärä siis jatkaa kasvuaan, peräti 18 oppilaan (=15%) lisäys kahdessa vuodessa! Meillä on isot ryhmät sekä eskarissa (17 opp.) että ykkösissä (21 opp.) tällä hetkellä. Lisäksi yhdysluokassa 3-4 on 20 oppilasta. Näiden luokkien oppimista on tuettu suuntaamalla koulunkäynnin ohjaajien ja avustajien sekä erityisopettajien resurssia niihin. Eskarissa ja ykkösessä on opettajan lisäksi lähes jatkuvasti kaksi aikuista.

Koululla on tänä lukuvuonna poikkeuksellisen paljon uusia aikuisia. Eskarin lisäavustajana toimii tämän lukuvuoden ajan Tarja. Ykkösluokassa uutena ohjaajana on Anni. Uutena koulunkäynnin ohjaajana toimii myös Anssi, joka avittaa eniten 3-4-yhdysluokassa, mutta on mukana myös monien muiden luokkien tunneilla. Uutena matemaattisten aineiden opettajana toimii Anu Ilmonen. Uudet aikuiset ovat päässeet hyvin ”sisälle” kouluyhteisöön, oppilaat hyötyvät tilanteesta paljon.

Myös koulun fyysiset olosuhteet ottavat hyvän harppauksen parempaan suuntaan tämän vuoden aikana. Kesän aikana olemme saaneet pihalle uuden kiipeilytelineen/ motoriikkaradan ja keinun. Toivottavasti ne entisestään lisäävät oppilaiden liikkumista. Suosituilta ainakin vaikuttavat. Alakoulun kauan odotettu ilmastointiremontti on myös loppusuoralla. Eskarit ovat tällä hetkellä alakoulun yhdessä luokassa, mutta pääsevät tuttuihin tiloihin takaisin syyskuun alussa.

Koko koulun vanhempainilta on ti 26.9 klo 18.00. Samana päivänä koululla on avoimet ovet klo 9-15. Tervetuloa seuraamaan silloin tunteja ja muuta koulun toimintaa! Vanhempainillassa pääsette tutustumaan toiminnalliseen oppimiseen n. 10 eri rastilla. Kannattaa ilman muuta tulla paikalle katsomaan, millaista oppimista lapsellasi voi nykykoulussa olla. Merkitkää ilta jo nyt kalentereihin!

Koulu järjestää kaikille avoimen itsenäisyyspäiväjuhlan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. 6.12 onkin poikkeuksellisesti koulupäivä. Todennäköisesti koulua on tällöin klo 10-14, juhlan on tarkoitus alkaa klo 12. Juhlan järjestäminen on iso ponnistus, odotamme juhlaan yli 500 henkeä. Esimerkiksi kahvitarjoilun järjestäminen tuollaiselle osallistujamäärälle antaa oppilaille varmasti sellaisia kokemuksia, joita normaalissa koulutyössä ei tule. Kun tähän lisätään ohjelman, narikan, parkkeerauksen yms. suunnittelu ja toteuttaminen, hommia riittää varmasti! Uskomme, että juhlan järjestäminen onkin uuden opetussuunnitelman ”monialaista” oppimista parhaimmillaan. Olette kaikki huoltajat ja isovanhemmat lämpimästi tervetulleita juhlaan.

Olkaa tarvittaessa yhteydessä lapsenne opettajaan ja minuun. Oikein hyvää lukuvuotta meille kaikille!

28.8.2017    Tommi Tikka, rehtori-sivistystoimenjohtaja

 

Tervehdys kaikille! (30.8.2016)

Koulussamme on tänä lukuvuonna 126 oppilasta. Viime vuodesta oppilasmäärä on lisääntynyt lähes kymmenellä. Eskarissa onkin tänä vuonna peräti 20 lasta!  Oppilasennusteiden mukaan oppilasmäärä kasvaa vielä parina seuraavana vuonna ja vakiintuu n. 135 oppilaaseen. Sillä määrällä on jatkossakin hyvä pyörittää koulua täällä Enonkoskella.

Tänä vuonna koulumme painopisteitä ovat työilmapiirin kehittäminen, lukemisen ja liikkumisen lisääminen sekä monialaiset oppimiskokonaisuudet. Seuraavassa muutama ajatus niistä:

Työilmapiiriä yritämme kehittää sellaiseksi, että työrauha oppitunneilla olisi entistä parempi. Keväällä tehdyssä kyselyssä oppilaat itsekin näkivät siinä asiassa kovasti parantamisen varaa. Perusopetuslainkin mukaan jokaiselle tulee taata rauhallinen ja turvallinen työympäristö, joten tähän asiaan paneudutaan entistäkin tarmokkaammin.

Valtakunnalliset testit osoittavat lukutaidon huonontuneen selvästi viime vuosina. Oppilaiden lukemista lisätään ainakin alakoulun viikottaisilla lukutunneilla sekä järjestämällä lukemiseen innostavia tapahtumia ja juttuja. Näitä ovat esim. lukukoiran vierailu, kirjaston käytön lisääminen, kirjavinkkaus, kirjailijavieraat koululle ja palvelutalolla lukemassa käynti.

Liikkumista olemme painottaneet jo vuosia. Pidämme edelleen kiinni perinteisistä liikuntapäivistä ja -tavoista, mutta pyrimme myös keksimään uutta, liikkumiseen innostavaa toimintaa. Esimerkiksi jaamme keväällä stipendejä koulussa ahkerasti liikkuville, hommaamme ala- ja yläkoululaisten käyttöön liikuteltavia frisbeegolfkoreja, järjestämme välituntiliikkumisen kisa luokille sekä mahdollisuuden pelata pingistä välituntisin yläkoululla.

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa pyrimme yhä enemmän murtamaan oppiaine- ja ikärajoja. Opiskelemme samaa teemaa useammassa oppiaineessa samanaikaisesti tai järjestämme toiminnallisia teemapäiviä ja opintokäyntejä. Koululle otamme mielellämme myös eri alojen vierailijoita. Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu- ja toteutusprosessiin otamme mukaan oppilaita, huoltajia ja muita sidosryhmiä. Lukuvuoden teemana on ”Enonkoski maailmankartalle”. Oppilaat ovat suunnitelleet siihen teemaan liittyviä asioita jo keväällä 2016. Lukuvuoden ensimmäinen monialainen päivä oli koko koulun kalapäivä ti 30.8. Oppilaskunta ja koulun henkilökunta suunnittelevat jatkoa ensimmäisen teemapäivän palautteen perusteella.

Mieleenpainuvaa lukuvuotta kaikille!

Tommi-rehtori

 

 

Hei kotiväki!

Uusi lukuvuosi on alkanut lämpimissä merkeissä. Oppilaat ovat päässeet mahdollisuuksien mukaan opiskelemaan myös luokkahuoneiden ulkopuolelle.

Jokaisen lukuvuoden alussa päätetään mitä asioita opetuksessa ja koulun muussa toiminnassa painotetaan, kyseisen lukuvuoden aikana. Tälle lukuvuodelle huomioimme toiminnassamme oppilaiden motivoinnin, luokkien välisen yhteistyön, liikkumisen, lukutaidon ja hyvät tavat.

Vuosi 2015 on nimetty Kirjan vuodeksi. Keväällä järjestimme yhteistyössä kirjaston kanssa lukuviikon. Tämä yhteistyö jatkuu myös tästä eteenpäin, mm. lukukoira on tulossa vierailulle kouluumme uudestaan. Toivomme, että kirjat ja niiden lukeminen toimisi ilon ja elämyksen lähteenä. Lukutaidon merkitystä ei voine korostaa liikaa.

Toteutimme viime lukuvuonna pieniä projekteja, missä isot ja pienet oppilaat työskentelivät yhdessä. Oppilaiden motivointiin ja kouluviihtyvyyden parantamiseen etsittiin keinoja mm. oppilaskunnan aktiivisella osallistumisella tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Tätä jatkamme myös tänä lukuvuonna. Oppilaskunnan hallitukseen on valittu nyt jäsenet jokaiselta luokalta. Jokainen heistä saa tuoda esille eri luokkien toiveita ja kehittämisideoita, oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on toimia kaikkien oppilaiden ”äänitorvena”. Jatkamme myös viime keväänä aloitettua perjantaikahvilaa, missä yläluokat vuorollaan saavat mahdollisuuden toimia kahvilanpitäjinä. Tämäkin idea on lähtöisin oppilaskunnasta.

Työrauha luokissa aiheuttaa vuosittain paljon keskustelua. Työrauha on pohjana oppimiselle, se vaatii kurinalaisuutta ja on osa hyviä tapoja. Kenelläkään ei ole oikeutta estää tai häiritä toisten opiskelua, luokan ilmapiirin myönteisyys ja iloisuus on yhteydessä opiskeluun sitoutumiseen ja oppimistuloksiin. Oppilaat ja opettaja ovat yhdessä vastuussa työrauhasta ja hyvästä ilmapiiristä. Jokaisella on oikeus oppia.

Toivon oppilaiden ja huoltajien kokevan koulumme henkilökunnan helposti lähestyttäväksi. Yhteyttä saa ottaa niin isoissa kuin pienissäkin asioissa. Meille koulunväelle on tärkeää, että mutkaton ja hyvä yhteistyö kotien kanssa jatkuu. Kannustamme ja tuemme yhteistyössä lapsien koulunkäyntiä.

ELÄMÄN TARKOITUS

Minä en vieläkään tiedä, kuka keksi hernekeiton.

Kaikkia kysymyksiä ei ehdi kysyä elämän aikana.

Elämän tarkoitus on sen jakaminen toisten kanssa.

Ote: Timo Parvelan Maukka ja Väykkä-kirjasta

Oikein mukavaa lukuvuotta kaikille!

-Tanja-reksi-

 

Tervehdys koteihin!

Koulua on käyty parisen viikkoa, joten lukuvuosi on jo hyvässä alussa. Ennätyslämpimän kesän jälkeen on ollut hyvä käynnistellä koulua hieman hellerajojen alapuolella. Tänä vuonna Enonkosken koulussa on 127 oppilasta, joka on koulun historian pienin lukema. Oppilasmäärän lasku näyttäisi oppilasennusteiden mukaan ensi lukuvuonna tasaantuvan ja sen jälkeen nousevan hiljalleen lähelle 140 oppilasta. Viime vuosina on Enonkoskella syntynyt mukava määrä tulevia koululaisia!

Luokkia on sama määrä kuin viime lukuvuosina, eli yksi ryhmä kaikkia ikäluokkia eskarista ysiin asti. Oppilaita keskimäärin n. 13/ luokka. Tämä antaa mainiot mahdollisuudet avittaa ihan jokaisen oppimista. Koulussamme on todella hyvä tilanne verrattuna moneen muuhun kouluun, jossa luokkakoot huitelevat pitkälle päälle 20 oppilaassa. Ollaan iloisia siitä!

Tämän lukuvuoden aikana tulemme kiinnittämään huomiota yläkoululaisten opiskelumotivaation parantamiseen. Valtakunnallisesti on oltu huolissaan erityisesti 6-9 –luokkalaisten poikien opiskelusta. Liian moni sen ikäinen menee opinnoissaan ”siitä, missä aita on matalin”. Katsotaan mitä saamme tehtyä. Ainakin olemme koteihin entistä herkemmin yhteydessä, jos opiskelu alkaa takkuamaan. Totta kai yritämme myös tehdä oppimisesta entistäkin mielenkiintoisempaa. Myös koulun ilmapiirillä on iso vaikutus. Jos teillä on ajatuksia tämän suhteen, kertokaa meille niistä!

Kesän aikana olemme taas saaneet uusia liikuntamahdollisuuksia koulun lähelle. Suuren suosion saanutta frisbeegolfrataa aiomme koulun liikuntatunneillakin käyttää hyväksemme. Toivottavasti teilläkin olisi aikaa käydä kokeilemassa rataa lastenne kanssa. Laji sopii oikein hyvin koko perheelle! Muutenkin toivon, että laitatte / viette lapsia entistä useammin ulkoilemaan ”pois ruutujen äärestä”. Ihan pienimpien koululaisten osalta toivon, että melkein kaikki eskarit, ykköset ja kakkoset osallistuisivat perjantain liikuntakerhoon klo 12.10 – 12.55.

Kyydit kulkevat tänä lukuvuonna melkein samalla tavalla kuin ennenkin. Perjantain osalta eka kyyti on siirtynyt klo 12 sijaan klo 13. Osalle oppilaista tulee viikon aikana ihan väkisin odotustunteja, kun koulu loppuu esim. klo 12 tai 14. Lukujärjestyksiä ei mm. luokka-asteiden eri tuntimääristä johtuen saa järjestettyä siten, että koulu loppuisi aina klo 13 tai 15. Oppilaille on aina järjestetty valvottu kyydin odotus ja huoltajan luvalla oppilas saa lähteä esim. 4H-kerhoon.

7 – 9 -luokkalaisten osalta olemme tämän lukuvuoden alusta ottaneet käytännön, että keräämme reaaliaineiden tunneilla kännykät ”parkkiin” tunnin alussa. Tunnin loputtua kännykän saa takaisin. Jos kännykkä sitten kuitenkin soi kesken tunnin, se pääsee rehtorin tai vararehtorin hoitoon loppupäiväksi. Tähän käytäntöön jouduimme, koska osa oppilaista ei pysty olemaan ilman kännykkää oppitunneillakaan. Oppiminen kärsii liiaksi kännykkää räpeltäessä.

Koko koulun yhteinen vanhempainilta on ke 5.11 klo 18. Samana päivänä on klo 9 – 15 vapaata tutustumista opetukseen ja kouluun. Tervetuloa seuraamaan silloin tunteja ja muuta koulun toimintaa! Tästä tiedotteesta löydät paljon infoa koulun toiminnasta. Olkaa tarvittaessa yhteydessä lapsenne opettajaan ja minuun. Oikein hyvää lukuvuotta meille kaikille!

21.8.2014   Tommi Tikka, rehtori-sivistystoimenjohtaja

 

KEVÄTJUHLA 2014, REHTORIN PUHE

Kiitos ysit. Olen itsekin huomannut, että hiukset ovat jo saaneet charmanttia väriä. Nyt vain jännitetään, saanko tuon Samin kiinni hiusten värissä ennen lopullista sulkasatoa.

Hyvät päättötodistuksen saajat: Menneitä ei todellakaan jäädä miettimään. Olette kaikki mukavia nuoria, joilla on varmasti paljon hyvää edessään! Toivottavasti aika peruskoulussa on antanut hyvän suunnan elämällenne. Tulkaa meitä tapaamaan tulevina vuosina, jotta saamme kuulla miten jatko-opinnoissa ja –elämässä sujuu.

Yhdeksäsluokkalaisille Jonna, Tiina, Pekka, Emma, Tino, Saara, Sofia, Ville, Noora, Minna, Jussi, Toni, Henna, Mikko, Veetu, Miika, Asko, Roosa ja Henri haluan vielä toivottaa hyvää jatkoa Herman Hesseä ja tuntematonta runoilijaa lainaten:

Iloiten lähde, nurkumatta katko
siteesi entiseen, päin uutta riennä.
On lumousta joka matkaan lähtö,
se auttaa elämään,
se meitä suojaa.
On edessäsi haasteet erilaiset
Toimet uudet toisenlaiset.
Mielellämme sinut luonamme pitäisimme,
mutta myös iloisina luovutamme.
Onnea elämäsi poluille
tulevaisuuden varalle.

Lopuksi koko koulun henkilökunnan puolesta: Hyvää kesää ihan kaikille!

5.9.2013

Tervehdys koteihin!

Koulua on käyty reilut kolme viikkoa, joten lukuvuosi on jo hyvässä alussa. On ollut todella hienoa saada yläkoulun uudistetut tilat sekä piha-alueet käyttöön! Urakka on viittä vaille valmis ja se on edennyt paitsi sovitussa aikataulussa, myös hyvässä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

Etupihan pelikaukalo on osoittautunut supersuosituksi ja sisätiloja on kehuttu siisteiksi. Pyrimme vielä mm. kalustuksella saamaan yläaulaa ja teknisen työn taukotilaa oppilaiden kannalta viihtyisämmäksi. Oppilaskunta lähtee miettimään näitä asioita ensimmäisessä kokouksessaan syyskuun alussa.

Tänä vuonna Enonkosken koulussa on 139 oppilasta, joka on lähes sama määrä kuin viime lukuvuonna. Kesän aikana varmistui, että koulussamme aloittaa uusien eskareiden lisäksi peräti 15 uutta oppilasta. Mukavaa, että muuttoliikettä Enonkoskelle päin on ollut näin paljon!

Luokkia on sama määrä kuin viime lukuvuosina, eli yksi ryhmä kaikkia ikäluokkia eskarista ysiin asti. Jo päätetty viitosten ja kuutosten yhdistäminen yhdeksi luokaksi peruttiin, koska uusia oppilaita ilmaantui niin paljon. Tämä on oppilaiden kannalta varmasti hyvä ratkaisu ja mahdollistaa paremman oppimisen pienissä ryhmissä.

Koko koulun keskimääräinen ryhmäkoko on n. 14 oppilasta / luokka. Se antaa hyvät lähtökohdat oppilaan yksilölliseen ohjaamiseen ja auttamiseen. Lisäksi meillä on hyvät mahdollisuudet tehostettuun ja erityiseen tukeen kahden erityisopettajan, kahden koulunkäynnin ohjaajan ja koulunkäyntiavustajan avulla. Uskon, että pystymme tukemaan oppilaan opiskelua paremmin kuin seudullamme keskimäärin.

Koko koulun vanhempainillan sijasta pidetään liikuntatalolla to 3.10. klo 18 ”enonkoskelaisten kasvattajien ilta”, johon saapuu alustamaan Keijo Tahkokallio. Laittakaa kalentereihin! Silloin on esillä yleisesti asioita, jotka liittyvät vanhemmuuteen, kasvattamiseen, rajojen asettamiseen jne. Jokainen luokka pitää omat vanhempainiltansa syyskuun aikana. Ysien ilta pidetään vasta tammikuussa, jolloin asialistalla on myös yhteishakua.

Tässä yhteydessä on syytä myös esittää kiitokset kunnan päättäjille yläkoulun, teknisen työn luokan ja koulun piha-alueen peruskorjauksesta. Tuntuu todella hyvältä, että kunta panostaa tulevaisuuteen ja kouluun myös tällä tavalla. Uusia tiloja esitellään huoltajille ja muille halukkaille avoimien ovien päivänä tiistaina 29.10. klo 18. Samana päivänä on klo 9 -15 vapaata tutustumista opetukseen ja kouluun.  Tervetuloa seuraamaan silloin tunteja ja muuta koulun toimintaa!

Nämä koulumme kotisivut sisältävät entistä vähemmän tietoa, sillä pääasiassa tiedotamme Wilman kautta. Olkaa tarvittaessa yhteydessä lapsenne opettajaan ja minuun. Oikein hyvää lukuvuotta meille kaikille!

Tommi Tikka, rehtori-sivistystoimenjohtaja

KEVÄTJUHLA 2013, REHTORIN PUHE

Kiitos ysit. Onpa mukavaa nähdä taas salin täydeltä koululaisia ja teille läheisiä ihmisiä. Lukuvuosi on päättymässä ja sääennusteetkin lupaavat kesäisiä ilmoja. Kun vielä yläkoulun, teknisen työn luokan ja pihan peruskorjaus etenee hyvin aikataulussa, ei iloista mieltä voi mikään estää!

Koulumme kevätjuhlassa päärooli on varattu perinteisesti päättötodistuksen saaville yseille. Olette sen ilman muuta ansainneet! Toivottavasti aika peruskoulussa on antanut hyvän suunnan elämällenne. Tulkaa meitä tapaamaan tulevina vuosina, jotta saamme kuulla miten jatko-opinnoissa ja –elämässä sujuu.

Löysin netistä sivuston, johon ihmiset olivat miettineet, millaisen neuvon he antaisivat nuorelle itselleen nyt aikuisena ja enemmän elämää kokeneena. Tarkka ohjeistus kuului: ”Jos nuori sinä istuisi pöydän toisella puolella, niin miten ohjeistaisit hänet tulevia vuosia varten?”

Janita, Henry, Ville, Anita, Ida-Kaisa, Tessa, Arttu, Henna, Monika, Mira, Rosa, Antti, Minna, Juuso, Valtteri, Lauri, Leevi, Ella

Tässä joitain ohjeita teille:

Luota siihen että elämä kantaa. Vaikeuksia kyllä tulee, mutta selviät niistä maalaisjärjellä ja luottamalla sekä itseesi että toisiin ihmisiin.

Hymyile ja kiitä, niillä pärjäät!

Luota itseesi ja kuuntele muita.

Tee se minkä lupaat, näin saat ihmisten luottamuksen. Älä lupaa mitään, mitä et aio tai voi toteuttaa.

Opi pitämään itsestäsi. Kelpaat juuri sellaisena kuin olet.

Kunnioita vanhempia ihmisiä, koska heillä on aina elämänkokemusta enemmän kuin itselläsi.

Tärkeintä ei ole, mitä tekee, vaan miten.

Maksa laskusi, ulkoile ja nauti.

Pidä huoli terveydestäsi. Osoita läheisillesi, että he ovat sinulle tärkeitä.

Tee omat päätökset, älä anna muiden viedä.

Kuuntele kaikkia tapaamiasi ihmisiä, sillä jokaisella on sinulle opetettavaa. Hymyile ja ole ystävällinen, se voi pelastaa monen ihmisen päivän

Kunnioita omia rajojasi. Ihan kaikkeen ei tarvitse mennä mukaan. Olet silti mainio tyyppi. On hyvä olla avoin ja ennakkoluuloton.
Lopuksi koko koulun henkilökunnan puolesta: Hyvää kesää ihan kaikille! ja syksyllä tapaamme peruskorjatussa koulussa!

28.8.2012

Tervehdys koteihin!

Koulua on käyty kohta kolme viikkoa, joten lukuvuosi on jo hyvässä alussa. Tänä vuonna Enonkosken koulussa on 145 oppilasta. Luokkia on sama määrä kuin viime lukuvuosina, eli yksi ryhmä kaikkia ikäluokkia eskarista ysiin asti. Kolmessa vuodessa oppilasmäärä on pudonnut reilulla 10 oppilaalla ja lasku näyttäisi oppilasennusteiden mukaan jatkuvan vielä kolmen vuoden ajan. Pienimmillään käytäneen n. 125 oppilaassa, mutta sen jälkeen alkaa oppilasmäärä taas kasvaa lähelle nykyisiä lukemia. Viime vuosina on Enonkoskella syntynyt mukava määrä lapsia!

Koulun henkilökunnan kanssa olemme pohtineet oppilaiden oppimiseen ja koulussa viihtymiseen liittyviä asioita. Monet asiat ovat Enonkosken koulussa hyvin, mutta ainakin kaksi asiaa nousi viime kevään kyselystä oppilailta esiin: Työrauha ja kannustaminen. Oppilaat ovat sitä mieltä, että näissä asioissa on parantamisen varaa. Otamme siis kaikki koulun aikuiset ja oppilaat haasteen vastaan. Olen jokaisessa koulun luokassa jo ehtinyt käydä näistä asioista puhumassa. Samoin opettajat kiinnittävät huomiota asiaan. Tehdään tästä oppimiselle työrauhan antava ja kannustava kouluvuosi! Jokainen meistä voi parantaa ainakin pikkuisen tässä asiassa. Yhdessä saamme aikaan suuren muutoksen.

Huoltajat toivoivat kyselyssä parempaa vuorovaikutusta kodin ja koulun välille. Yritämme sitä parantaa monin tavoin. Koulussamme on toista vuotta käytössä Wilma –ohjelmisto kodin ja koulun väliseen viestintään. ”Opetteluvuoden” jälkeen on erittäin tärkeää, että kaikki huoltajat ottavat Wilman käyttöön! Opastusta ja apua saat toimistosihteeri Minna Heiskaselta kunnantalolta ja koululta opettajilta. Netissä avautuvan ohjelman avulla saatte tärkeää tietoa kokeista, poissaoloista, lukujärjestyksistä jne. Wilma toimii myös tiedottamisen kanavana koteihin. Yläkoulun oppilaat ovat saaneet myös omat tunnuksensa, joten vuorovaikutus onnistuu myös sitä kautta. Huoltajat tietenkin edelleen hoitavat mm. poissaolojen selvittämisen.

Tässä yhteydessä haluan esittää kiitokset kunnan päättäjille. Kolmen vuoden aikana olemme saaneet parannettua monia asioita koulussamme: mm. toinen vakituinen avustaja, tietotekniikkalaitteet ja oppikirjat. Kahdessa viimeksi mainitussa vielä riittää kehittämistä, mutta hyvässä vaiheessa ollaan! Tämän lukuvuoden tärkeä parannuskohde on myös yläkoulun ja teknisen työn luokan peruskorjaus. Urakka on edennyt kilpailutusvaiheeseen ja syksyn aikana saadaan sovittua huhtikuussa alkavan remontin rakennuttajasta. Samassa yhteydessä koulun pihan viemäröinnit laitetaan kuntoon. Samassa yhteydessä on mainio tilaisuus kohentaa koulun pihaa, kun muutenkin myllätään. Kunhan suunnitelmat täsmentyvät, saatte lisätietoa peruskorjauksen etenemisestä.

Koko koulun vanhempainilta on ti 18.9 klo 18.30. Samana päivänä koululla on avoimet ovet klo 9-15. Tervetuloa seuraamaan silloin tunteja ja muuta koulun toimintaa! Kannattaa ilman muuta tulla paikalle, merkitkää aika jo nyt kalentereihin.

Tästä tiedotteesta löydät paljon infoa koulun toiminnasta. Olkaa tarvittaessa yhteydessä lapsenne opettajaan ja minuun. Oikein hyvää lukuvuotta meille kaikille!

Tommi Tikka, rehtori-sivistystoimenjohtaja

11.6.2012

KEVÄTJUHLA 2012, REHTORIN PUHE

Kiitos ysit. Hermoja on varmasti tarvittu puolin ja toisin, mutta menneitä ei jäädä miettimään.

Tässä kohtaa voisin sanoa muutaman sanan menneestä lukuvuodesta, jota syksyllä sävytti erityisesti Enonkosken koululaitoksen 150-vuotisjuhlallisuudet. Hyvä mieli niistä kemuista on kestänyt pitkälle kevääseen. Kiitokset vielä kaikille!

Seudulla tehtiin huhtikuussa laaja kysely, jossa arvioitiin kouluun liittyviä asioita. Enonkosken koulun tuloksia on käyty läpi henkilökunnan ja kyselyyn vastanneiden 4-9.lk oppilaiden kanssa. Sivistyslautakuntaan tulokset menevät nyt kesäkuussa ja huoltajille tuloksia kerrotaan syksyn koko koulun vanhempainillassa.

Tulokset olivat vähintään kohtuullisia ja linjassa vertailtaessa seudun muihin kuntiin. Tulosten perusteella kuitenkin uskallan sanoa, että ensi lukuvuonna kiinnitetään entistä enemmän huomiota mm. kannustamiseen, työrauhaan, luokkahenkeen, kiusaamattomuuteen, tukiopetuksen saamiseen ja Wilman käytön kehittämiseen.

Nämä asiat tulevat esiin niin oppilaiden kuin huoltajien ja henkilökunnan vastauksissa. Oppilailta olen jo saanut muutamia ideoita. Pitää tutkia niitä tarkemmin muun henkilökunnan kanssa, mutta tässä malliksi yksi:

-opettajien ei pitäis pitää tunnilla ihan  minuutilleen, ei se oo niin justiinsa

Yhdeksäsluokkalaisille Anne, Joona, Henri, Tapio, Jesse, Noora, Tommi, Janne, Ukko, Anni, Rita, Roope, Joona, Rebecca, Vili, Antti, Viivi, Kati, Pipsa, Otto, Hanna, Oona, Samu haluan vielä toivottaa hyvää jatkoa Allu Tuppuraisen sanoin:

On jalkojesi juuressa melkein koko maailma.

Vasten tuulta korkealle pääset lintunen

Älä liian kauaa pesi,

vaan nouse siivillesi ja katso sieltä maailmaa.

Seikkailu odottaa

On siipes vielä pienet, mutta kohta lienet

kotka uljas kannella taivaan sinisen

Mitä vielä mietit? Ajan onnellisen vietit.

Lennä suureen seikkailuun ja kanssas ehkä tuun

Toivottavasti aika peruskoulussa on antanut hyvän suunnan elämällenne. Tulkaa ysit vielä meitä tapaamaan, jotta saamme kuulla miten jatko-opinnoissa sujuu.

Lopuksi koko koulun henkilökunnan puolesta: Hyvää kesää ihan kaikille!

29.8.2011

Tervehdys koteihin!

Koulua on käyty pari viikkoa, joten lukuvuosi on hyvässä alussa. Koulutyö näyttää sujuvan varsin mallikkaasti. Toivotaan, että sama pirteys jatkuu pitkälle syksyyn. Itselle tämän lukuvuoden aloittaminen on ollut ainakin vähemmän jännittävää kuin vuosi sitten, koska koulun oppilaat ja aikuiset ovat ennestään tuttuja.

Tämän lukuvuoden yksi kohokohta on marraskuussa, kun juhlimme Enonkosken koululaitoksen tasavuotisjuhlia. Kansakoulu on alkanut Enonkoskella n. 150 vuotta sitten ns. tehtaankouluna, josta se on jatkanut eri vaiheiden jälkeen kunnan ylläpitämäksi kouluksi. Historiatietojen mukaan Enonkoski on ollut Suomenkin mittakaavassa yksi ensimmäisiä maalaispaikkakuntia, jossa kansakoulu on aloitettu ja yhtenäisesti jatkettu nykypäivään asti.

Juhlapäiväksi on päätetty pe 11.11.2011, jolloin juhlitaan sekä päivällä että illalla. Tarkempaa tietoa ajankohdista ja ohjelmasta myöhemmin, mutta jo tässä vaiheessa toivotan mm. kaikki huoltajat ja entiset oppilaat tervetulleeksi juhliin. Toivon, että välitätte tietoa juhlista myös entisille enonkoskelaisille, jotka ovat täällä koulujansa käyneet. Tarkoitus on järjestää liikuntatalolla klo 11 ja 18.30 kaksi juhlaa, jotka kokoavat molemmat satoja ihmisiä. Laittakaa kalenteriin!

Juhlaviikolla järjestetään alakoulun salissa myös näyttely, jossa on viikon ajan esillä esim. vanhoja valokuvia, koulun leikekirjat, vanhoja luokkakuvia, vanhoja koulutavaroita, tarinoita koulunkäynnistä Enonkoskella, koulukäsitöitä vuosien varrelta, vanhoja todistuksia jne. Mitä enemmän saamme materiaalia, sitä mielenkiintoisemman näyttelyn saamme kasattua. Mikäli teillä olisi antaa näyttelyyn lainaksi joitain Enonkosken kouluihin liittyviä esineitä tai muistoja, olkaa ihmeessä yhteydessä.

Yksi tämän vuoden painopisteistä on kaikkien kouluyhteisön jäsenten hyvinvointi ja viihtyminen. Tähän pyrimme vaikuttamaan mm. kiinnittämällä huomiota hyviin tapoihin ja korostamalla oppilaskunnan roolia. Koululle on myös hyväksytty uudet järjestyssäännöt, jotka käydään läpi syksyn alussa jokaisen luokan kanssa. Koulun järjestyssäännöt ovat tämän lukuvuositiedotteen lopussa.

Paljon muutakin kerrottavaa olisi, mutta ehkä tällä päästään alkuun. Koko koulun yhteinen vanhempainilta on ti 20.9 klo 18.30 koulun ruokalassa. Kannattaa ehdottomasti tulla paikalle. Samana päivänä on koululla avoimet ovet klo 9-15. Hyvää lukuvuotta meille kaikille!

Terv. Tommi-rehtori

4.6.2011

KEVÄTJUHLA 2011, REHTORI-TOMMIN PUHE

Itselläni on nyt ensimmäinen lukuvuosi takana. Tai siis tässä koulussa. Eilen laskin, että kouluvuosi eri kouluissa päättyy minulla nyt 26. kerran. Joku voisi jo ajatella, että voi poloista. Itse olen ollut uravalintaan tyytyväinen. Päivät ovat harvoin samanlaisia ja koulussa oppii paljon uutta. Myös me aikuiset. Minustakin tuntuu, että olen tänä lukuvuonna oppinut ihan valtavasti. Toivottavasti tässä salissa on paljon muitakin näin ajattelevia. Oppimisella en tarkoita pelkästään niitä kouluaineita, vaan paljon sitä muutakin. Joku on sanonut, että loppujen lopuksi ainoa asia jolla ihmisen arvoa voidaan mitata on se, miten hän kohtelee muita. Sen kun aina muistaisi.

Olen suurella tyytyväisyydellä ollut mukana koulun perinteisissä tapahtumissa ja teemapäivissä, jotka ovat mielestäni sopivissa määrin rikkoneet normaalia luokissa tapahtuvaa koulutyötä. Kun peruskoulun aikana on n. 1700 koulupäivää, ei mielestäni vaikka 10 toisenlaista koulupäivää vuosittain ole pahasta. Niissä päivissä opitaan paljon sellaista, mitä tarvitaan myöhemmin elämässä.

Kokemukseni mukaan meillä on mukava koulu. Täällä on kivat oppilaat, hyvä henkilökunta ja tolkulliset vanhemmat. Joistain asioista ollaan varmasti välillä eri mieltä, mutta yhteistyö on sujunut. Näin pitääkin. Kiitokset kaikille teille! On ollut mukavaa tehdä työtä kanssanne.

Yleensähän näissä puheissa on tapana sanoa jotain viisasta. Siispä on pakko lainata itseään viisaampia. Otetaan me kaikki tämän runon sanoista oppia:

Lapset oppivat siitä mitä kokevat

Jos lasta arvostellaan, hän oppii tuomitsemaan.

Jos lapsi kokee vihamielisyyttä, hän oppii taistelemaan.

Jos lasta pelotellaan, hän oppii olemaan levoton.

Jos lasta pilkataan, hän oppii olemaan ujo.

Jos lapsi joutuu häpeämään, hän oppii tuntemaan syyllisyyttä.

Jos lasta rohkaistaan, hän oppii luottamaan itseensä.

Jos lasta kiitetään, hän oppii antamaan muille arvoa.

Jos lapsesta pidetään, hän oppii pitämään itsestään.

Jos lapsi saa tunnustusta, hän oppii arvostamaan tavoitteita.

Jos lasta kohdellaan rehellisesti ja reilusti, hän oppii mitä totuus ja oikeudenmukaisuus ovat.

Jos lapsi kokee olonsa turvalliseksi, hän oppii luottamaan itseensä ja muihin.

Jos lapsi kokee ystävyyttä, hän oppii että maailma on kiva paikka elää.

Yhdeksäsluokkalaisille Jenni, Saku, Arttu, Tiina, Johanna, Olli, Tiia, Salli, Teemu, Riina, Johanna, Robin, Alisa, Juho, Mari, Elias haluan vielä toivottaa hyvää matkaa Anna-Mari Kaskisen sanoin:

”Me lähdemme uudelle tielle vaeltamaan. Takana varhaiset vuodet, edessä tuntematon. Lävitse seikkailun monen tie tämä käytävä on. Kaikkea hyvää sinulle, joka olet lähdössä matkaan. Kaikkea hyvää sinulle joka tiedät mitä haluat ja olet valmiina kohtaamaan tulevan. Kaikkea hyvää sinulle, joka seisot tienhaarassa ja mietit mihin suuntaan kääntyä. Kaikkea hyvää sinulle joka vielä emmit, uskallatko ottaa ensimmäisen askeleen.”

Koko koulun henkilökunnan puolesta: Hyvää kesää ja jatkoa yseille sekä kaikille teille muille!

la 7.5.2011

Hei,

Menneen lukuvuoden arviointi on jokaisen koulun normaalia kehittämistoimintaa. Arviointiin tulee osallistua ainakin oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan. Saatujen vastausten perusteella sitten yritetään katsoa missä on parannettavaa ja missä jo ollaan riittävän hyviä.

Tällä viikolla saimme huoltajien vastauksia lähettämäämme kyselyyn. Alustavan katsomisen perusteella n. 80% huoltajista on vastannut. Sitä on pidettävä hyvänä tuloksena, joten kiitokset! Vastauksista tehdään jo koontaa kovaa vauhtia ja huoltajat saavat tulokset nähtäväkseen viimeistään ensi syksyn koko koulun yhteisessä vanhempainillassa.

Torstaina kaikki 3-9 -luokkalaiset vastasivat samantyyppiseen kyselyyn kuin huoltajatkin. Oppilailta kysyttiin mielipidettä mm. koulun tiloista ja pihasta, luokkahengestä, työrauhasta, koulussa viihtymisestä, koulun aikuisista ja monesta muusta asiasta.  Lopuksi vielä kysyttiin avoimilla kysymyksillä mitkä asiat ovat koulussamme huonosti ja mitkä hyvin. Ehdin alustavasti selailla yläluokkalaisten vastauksia ja sieltä on varmasti poimittavissa hyviä ideoita asioiden kehittämiseen.

Koulun henkilökunta arvioi myös. Ensi viikon torstaihin mennessä henkilökunta arvioi nettipohjaisesti mm. johtamista, työyhteisön toimintaa, tiedottamista, resurssien käyttöä, opetuksen laatua, eri käytäntöjen toimivuutta jne. Monet arvioitavat asiat ovat samoja, joita kysellään huoltajilta ja oppilailta.

Arviointia ei tehdä huvin vuoksi, vaan sen avulla yritetään tehdä koulustamme entistä turvallisempi ja parempi paikka oppia sekä kasvaa.  Jääkiekon maailmanmestarijoukkueen valmentaja Curre Lindström lanseerasi termin “lite bättre”. Yritetään arviointien tulosten avulla valita ensi lukuvuodeksi sellaisia kohteita, joita voimme vielä tehdä hiukan paremmin! Kaiken keskellä on toki hyvä muistaa, että Enonkosken koulussa todella monet asiat ovat hyvin jo nyt!

Terv. Tommi-rehtori

to 7.4.2011

Hei pitkästä aikaa,

Kotisivujen ohjelman vaihtamisen ja muiden kiireiden takia ehdin vasta nyt päivittämään tätä tervehdystä. Täytyypä tästä eteenpäin olla taas kuukausittain asialla…

Kevät ja koko lukuvuosi on tosiaan edennyt valtavaa vauhtia. Oppilailla olisi koulua jäljellä enää reilut 8 viikkoa! Seuraavassa alkukevään tapahtumia ihan vaan lueteltuna:

-7-9 oppilaille järjestynyt joka viikon tiistaisin yksi kokonaan oma ilta nuorisotilaan

-koulun yläkertaan saatiin kaksi sohvaa oppilaille

-opettajien joukkue voitti perinteisen tammisählyturnauksen. Jalat olivat kaksi viikoa sen jälkeen kipeänä…

-Tiiä Häntä -koululaisvisassa päästiin Etelä-Savossa kahdeksan parhaan joukkoon

-Puruvesi-Lehdessä on edelleen koulun oma, oppilaiden tekemä sivu n. kerran kuukaudessa

-Uutisviisaat -kilpailussa olimme koko Etelä-Savon paras joukkue ja koko Itä-Suomessa neljänsiä!

-koulun hiihtokisa-lauantaina jouduttiin muuttamaan ohjelmaa kovan pakkasen vuoksi ja kisat järjestettiin koulupäivien yhteydessä

-5-9-luokkalaiset kävivät retkiluistelemassa ja -potkukelkkailemassa haastavassa kelissä Oravissa

-Uusia ATK-välineitä on saatu hankittua + uudet pöydät tekstiilityön luokkaan

-4-9-luokkalaiset ovat käyneet Ruunavuorella laskettelemassa (loistava sää!)

-Savonlinnan teatterin Siipisika-esitys kävi koululla 6-8-luokkalaisille

Tässä osa tapahtumista. Normaalia koulunkäyntiä on tietenkin ollut suurin osa ajasta. Tässä vaiheessa vielä tiedoksi, että koulun hallinnon ohjelmat ovat vaihtuneet. Huoltajille ja oppilaille tämä näkyy jo huomenna, kun 7-9-luokkalaiset saavat ulkoasultaan pikkuisen muuttuneet jaksotodistukset. Syksyllä on suurempi muutos, kun otamme käyttöön seudulla jo yleisen Wilma-ohjelmiston. Sen avulla huoltajat näkevät mm. lapsensa poissaolot, kokeiden ajankohdat, lukujärjestykset sekä lisäksi voidaan viestitellä puolin ja toisin.

Terv. Tommi-rehtori

ti 14.12.2010

Hei taas,

Napakoiden pakkasten keskellä olisi vielä viikon verran koulua jäljellä. Sen jälkeen oppilaat pääsevät ansaitulle joululomalle.

Olemme syksyn aikana siirtyneet yläkoulullakin käytäntöön, jossa kengät riisutaan aina luokkaan mennessä. Alkutakeltelujen jälkeen on vakiintunut tapa jättää kengät ala-aulaan. Uudessa tavassa on ainakin kaksi hyvää puolta: koulun tilat pysyvät siistimpänä kurasta/ hiekasta ja lumesta sekä oppilaiden jalat eivät ”haudu” koko päivää talvijalkineissa. Huonoa on ollut se, että välillä ala-aula on ollut kuin pommin jäljiltä kenkien, takkien, pipojen, hanskojen ja laukkujen ollessa siellä hujan hajan. Varsinkin alakoulun ruokailun aikaan tilaa kaikille vaatteille on ollut liian vähän.

Asiaan on jo tullut ja tulee parannusta. Oppilaat ovat oppineet uuden käytännön koko ajan paremmin. Lisäksi lähiaikoina aulaan tulee lisää koukkuja, joihin voi ripustaa takit. Lisäksi tulee ”mattosuikaleet”, jotka selkeästi osoittavat kenkien jättöpaikan. Hankimme myös kokonaan uuden naulakon, johon alakoululaiset voivat jättää takkejaan ruokailuun tullessa. Kevään alkupuolella tämä asia saadaan kuntoon.

Tässä yhteydessä on syytä mainita Enonkosken koululaitoksen 150-vuotisjuhlasta. On nimittäin niin, että Enonkoski on aikoinaan ollut yksi ensimmäisiä maalaispaikkakuntia koko Suomessa, johon on perustettu vakituinen kansakoulu. Tosin silloin Enonkoski vielä kuului Vanhaan Kerimäen kuntaan.

Silloisista epävarmoista kouluoloista poiketen Enonkoskelle saatiin Tichanoffien tehdasyhdyskunnan tarpeisiin myös vakituinen kansakoulurakennus. Vanhan Kerimäen historia (osa 1) –kirjan mukaan ”Hirsinen koulurakennus valmistui 1861 neljänneskilometrin päähän kirkosta. Koululuokka oli mitoiltaan noin 7 x 5,5 metriä. Opettajan asunto oli koulurakennuksen yhteydessä. Opettajalle oli varattu olohuone, kaksi kamaria, keittiö ja tilava ruokakomero. Koulua pidettiin kuusi kuukautta vuodessa. Syyslukukaudella 1864 oli oppilaita 32. Lasten lisäksi opetusta annettiin iltaisin myös vanhemmille miehille  ja nuorukaisille…. Koulun alkuaikojen oppilasmääristä on säilynyt jokunen hajatieto. Syyslukukaudella 1866 oppilaita oli 45 ja seuraavalla kevätlukukaudella 47…. Mahdollisesti tulijoita olisi ollut enemmänkin, mutta tilanahtaus asetti rajansa: 47 oppilaan rajaa pidettiin suurimpana mahdollisena…Michael Tichanoffin huolenpito sahojensa työväestä ylitti kuitenkin selvästi tavanomaisen…. Vuonna 1860 perustettiin tehtaan koulu –se siis ennätti toimia lukuvuoden ennen oman koulurakennuksen valmistumista. ”

Tarkalleen ottaen tasavuoden juhlia voitaisiin siis viettää jo tänä vuonna. Haluamme kuitenkin ottaa näin suuren juhlan valmisteluun enemmän aikaa, jotta juhla saa arvoisensa puitteet. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pidämme 150-vuotisjuhlien kunniaksi mittavat kekkerit syksyllä 2011. Suunnittelu on aloitettu ja viimeistään tammikuun lopulla on siitä lisää kerrottavaa. On todella hienoa huomata, että jo 1860-luvulla Enonkoskella on ollut varsin valistunutta väkeä! Tämä on ilman muuta juhlan paikka!

Tässä vaiheessa toivotan kaikille koulun sidosryhmille (oppilaat, vanhemmat, henkilökunta, yhteistyökumppanit) oikein rauhaisaa ja rentouttavaa joulun aikaa sekä mukavaa uutta vuotta 2011. Tammikuun 10. päivä uusin voimin oppimisen kimppuun!

Tommi

la 13.11.2010

Hei,

Lokakuu syyslomineen ehti jo mennä. Koulua on käyty noin kolme kuukautta ja joulu häämöttää yllättävän lähellä. Tällä viikolla muutamat luokat ovat jo alkaneet harjoitella joulujuhlaohjelmiaan, joten ehkä on syytä tässäkin muistuttaa koulun joulujuhlasta ti 21.12 klo 9.15 liikuntatalolla. Toivottavasti vanhempiakin pääsee arkipäivästä huolimatta runsaasti paikalle!

Edellisestä ”blogikirjoituksesta” pääsi vierähtämään aikaa , joten paljon on kerrottavaa kouluun liittyvistä asioista. Kaikkeen ei tila riitä, joten alla joitain poimintoja.

Ensimmäisenä täytyy mainita keittiön ja ruokalan remontin valmistuminen. Olemme nyt nelisen viikkoa syöneet täysin uudistetussa ruokalassa. Tilat ovat osoittautuneet oikein toimiviksi meidän käyttäjien sekä emäntien kannalta. Mainittakoon, että ainakin minun kokemukseni mukaan ei ole Enonkosken kouluruuan voittanutta! Olen asiaa testannut ainakin parissakymmenessä koulussa…

ti 2.11 oli koko koulun vanhempainilta. Paikalla oli henkilökunnan ohella lähes 90 huoltajaa. Oli todella mukavaa, kun osanotto oli näin runsasta! Illan asioista jaettiin huoltajille mukaan tiivistelmä, jonka vielä saa tarvittaessa pyytämällä minulta. Minusta ilta oli ilmapiiriltään oikein mukava. Uusi rehtori pääsi ensimmäistä kertaa esittäytymään ja kertomaan syksyn kuulumisia sekä toiveitaan huoltajille. Yhtenä isona asiana käytiin läpi koulun uusia käytäntöjä sääntöjen ja sopimusten rikkomisen seuraamuksista. Niistä on tähän päivään mennessä tullut huoltajilta pelkkää positiivista palautetta, joten niillä mennään eteenpäin. Kodin ja koulun yhteistyöhön liittyen haluan vielä muistuttaa siitä, että olkaa yhteydessä, jos jokin asia askarruttaa. Yritämme kovasti kehittää koulun toimintaa, joten hyvä tai huono palaute on meille tärkeää.

Lopuksi on pakko mainita tulevan vuoden 2011 talousarvion valmistelusta. Koulussa on tiettyjä asioita (mm. oppikirjat ja -materiaalit, opetusvälineet, tietotekniikka, toinen vakinainen koulunkäyntiavustaja), joita olemme henkilökunnan kanssa halunneet lähteä kehittämään pitkäjänteisesti seuraavien vuosien aikana. Olen ilolla pannut merkille, että sekä sivistyslautakunnan että viimeksi tällä viikolla kunnanhallituksen talousarviokäsittelyssä oli kannustava ilmapiiri koulun asioiden edistämiseen. Olen tällä hetkellä varsin toiveikas sen suhteen, että ensi vuonna meillä olisi entistä paremmat mahdollisuudet auttaa joka ikisen oppilaan oppimista.

Tässä joitain kuulumisia. Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Tommi Tikka, koulun rehtori

ti 28.9.2010

Hei taas,

Koulua on käyty nyt noin 1,5 kuukautta, joten pystyin jo kertomaan oppilaille koottuja havaintojani alkaneesta syksystä. Alla olevat asiat ovat sellaisia, joista me aikuiset olemme keskustelleet kuluneen syksyn aikana. Tulemme näihin asioihin kiinnittämään edelleen erityistä huomiota. Laitan näin nettisivujen välityksellä teillekin tietoa siitä, mitä asioita eilen ja tänään kävin läpi 6.-9. –luokkalaisten kanssa.

Ensiksi on sanottava, että ylivoimainen enemmistö oppilaista osaa käyttäytyä ja hoitaa koulunkäyntinsä oikein hyvin. Sitä ei voi liikaa painottaa. Oppilaat myös varsin hyvin tietävät, mikä on oikein ja mikä väärin. Seuraavissa oppilaiden kanssa läpikäydyissä asioissa on kuitenkin vielä toivottavaa joidenkin oppilaiden osalta:

Jonkin verran esiintyy toisten nälvimistä ja nimittelyä. Tähän liittyy silloin tällöin ”leikkimielistä” tönimistä ja pienempien härnäämistä. Varsinkin pojilla pieni nahistelu on yleisempää. Nämä pienetkin kähinät voisi mielestäni varsin hyvin lopettaa, koska joskus ne johtavat isompiin nahinoihin tai siihen, että jotain sattuu. Sen jälkeen saattaa joutua esim. korvaamaan jotain rikki mennyttä. Erityisesti esitin oppilaille toiveen siitä, että ketään ei jätetä kaveripiirin ulkopuolelle tai kiusata.

Jokainen vastaa koulunkäynnistään. Pitkälle pääsee, kun ei myöhästele, hoitaa koti- ja tuntitehtävänsä sekä pitää mukanaan kirjat ja muut tarvittavat koulutarvikkeet. Kun vielä osaa antaa muille työrauhan ja pitää kännykän taskussa myös tunnilla, sujuu koulunkäynti jo hyvin.

Lisäksi oli puhetta ainakin siitä, että ”ramppaaminen” sisään ja ulos saa luvan loppua. Kun välitunti alkaa, mennään ulos. Ja sisään tullaan vasta seuraavan tunnin alkaessa. Nyt kun ekat viileät kelit saapuivat, haluttaisi käydä välillä sisällä… Lämmintä vaatetta mieluummin päälle. Että jaksaa opiskella, tarvitsee välillä happea!

Siinä jotain normaaleita kouluun liittyviä asioita. Toivon, että voitte tarvittaessa oppilaanne kanssa näistä asioista keskustella. Koulun aikuisten velvollisuus on luoda mahdollisimman turvalliset, viihtyisät ja työrauhan takaavat puitteet oppimiselle. Ja perusopetuslain mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Kotien kanssa yhteistyössä asiat saadaan varmasti nykyistäkin paremmalle tolalle.

Tommi

13.9.2010

Hei kaikki,

Aloitin työt Enonkoskella elokuun alussa. Työ on ollut positiivisella tavalla mielenkiintoista ja työkavereiden opastus on ollut kiitettävää. Koulun alkupäivinä otin tavoitteeksi oppia kaikkien kouluyhteisön jäsenten nimet kahdessa kuukaudessa. 160 oppilaasta ja n. 20 aikuisesta muistan jo n. puolet. Tosin epäilen, etten ehdi opetella kaikkia nimiä lokakuun puoleenväliin mennessä. Todennäköisesti nimet ja naamat yhdistyvät vasta lähempänä joulua…

Oppilaat vaikuttavat oikein mukavilta. Koulun oppilaskunta on aktiivinen ja keskusteleva. He ovatkin avainasemassa siinä, että aikuisten ja oppilaiden vuorovaikutuksessa koulustamme tulee entistä viihtyisämpi oppimisympäristö. Nykykoulussa on erittäin tärkeää ottaa oppilaat mukaan asioiden miettimiseen. Oppilaiden osallisuuden lisääminen on yksi kuluvan lukuvuoden tärkeistä asioista koulussamme.

Enonkosken koulu ympäristöineen on liki ideaali yhteisölliselle oppimiselle. Monet palvelut, esim. kirjasto, terveydenhoitaja, kerhot, kyydit ja srk-talo ovat aivan koulun pihapiirissä. Liikkumisenkin mahdollisuudet ovat erinomaiset. Koulun tilat ovat kohtuullisen hyvät, lisäksi parasta aikaa valmistuu keittiön ja ruokalan peruskorjaus. Näyttää siltä, että pääsemme uusiin tiloihin syömään lokakuun puolivälissä.

Koulussa on panostettu lapsen tukemiseen. Esikoulun ja alakoulun ryhmissä on 12-17 oppilasta. Heidän oppimistaan tukee oman opettajan lisäksi kolme avustajaa ja kaksi erityisopettajaa, jotka toki auttavat vanhempiakin oppilaita. Eskarista ja alaluokilta saa hyvät eväät tulevalle opintielle.

Lukuvuoden aikana on paljon yhteisiä tapahtumia, oppimistahan tapahtuu paljon muuallakin kuin koulussa. Oppilaat ovat päässet mm. kalaan ja vielä on edessä mm. liikunta- ja teemapäiviä. Tänä lukuvuonna päästään myös kuukausittain tekemään koulun sivua paikallislehteen. Ensimmäinen sivu ilmestyy Puruvesi-lehdessä 16.9 ja sen jälkeen 14.10 ja 18.11.

Tarkoitukseni on vähintään kuukausittain laittaa tälle palstalle kuulumisia. Olkaa tarvittaessa yhteydessä. Hyvää syksyn jatkoa kaikille!

Tommi Tikka, Enonkosken rehtori-sivistystoimenjohtaja