Lomakkeita yms.

OHJEISTUS OPPILAIDEN POISSAOLOISTA

Oppilaan poissaoloon tulee aina kysyä lupa tarpeeksi ajoissa, viimeistään poissaoloa edeltävänä päivänä. Lupa kysytään lyhyissä poissaoloissa (1-3 päivää) luokanopettajalta. Pidemmissä poissaoloissa lupa haetaan rehtorilta wilmassa viimeistään viikkoa ennen poissaoloa. Tukiopetusta ei pääsääntöisesti anneta, jos poissaolo on johtunut lomasta. Loma-aikana vanhemmilla on vastuu lapsen oppimisesta opettajan antamien tehtävien avulla (vaihtoehtoisesti opiskellut asiat ja tehdyt tehtävät näkee wilmasta).  Myös tunnin tai muutaman poissaoloista täytyy ilmoittaa, koska tämä vaikuttaa opetusjärjestelyihin esim. kokeiden ajankohdan suhteen. Tällöin ilmoittamisen voi tehdä soittamalla, tekstiviestillä tai oppilaan mukana tulevan lapun avulla. Pelkkä oppilaan antama suullinen ilmoitus ei ole riittävä.

 

Savonlinnan kaupungin käyttäytymisen ja koulutyöskentelyn arviointikriteerit.